آمار رویارویی‌های فرهاد مجیدی و امیر قلعه‌نوییر ججس و یکیک ققابه های یگ برتر ی اسسقال و گگگه سیسیجان، رزز یکشیکشهه هایک وزشگ صصاف یکیکیگیگ یییوند.

یکی از نکات مهم و قابل توجه در این مسابقه، حضور امیر قلعه نویی به عنوان قهرمان گلگهر در این مصاف است. رفته است.

ققههییییی 4 بار با یییی گگگهگه هه صصاف اسسققال ازی با نیجهیجه شکسشکس و یک بازی با نیجهیجه سسایی هه پایان سیسیسیه اسس.

همچنین این سرمربی کهنهکار 9 بار با تیم سپاهان با استقلال مصاف که سهم او در این بازیها، 2 پیروزی، 5 شکست و 2 تساوی بوده است. و دو بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی پایان یافته است.

او با ذوب آهن 2 بار به مصاف استقلال رفته است که یک بازی با پیروزی و یک بازی با نتیجه شکست تمام شده است. روبهرو شده است که یک بازی با نتیجه پیروزی و یک بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. او در مصاف با استقلال بوده است.

با این حال، بازهم در این بازی هواداران فوتبال شاهد تقابل تفکرات فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی خواهند بود؛. در 5 مصافی که فرهاد مجیدی و امیر قلعه نویی با اتحاد داشته اند، 4 پیروزی چندین فرهاد مجیدی است و یک بازی نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است و تا اینجای کار قلعه نویی در مقابل تیم های فرهاد مجیدی قهرمانی را بچشد.

با وجود این اتفاقات و نتایج، باید دید تقابل استقلال و گلگهر سیرجان به چه نتیجه ای ختم خواهد شد و این نکته را هم باید مد نظر داشت که اگر استقلال در این بازی مقابل گلگهر سیرجان شکست نخورد، در کنار سپاهان فصل 90-89، به عنوان شکست‌ناپذیرترین تیم‌های لیگ برتری در طول یک فصل قلمداد خواهد شد.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances