از عقاب هارپی تا پنگوئن امپراتور؛ با ۱۰ پرنده بزرگ روی زمین آشنا شوید – زومیت

[ad_1]

از مگسمرغ زنبوری کوچک تا شترمرغ های بزرگ درادامه با ده نمونه از بزرگترین پرندگان ساکن روی زمین آشنا میشویم؛ ازجمله بلندترین و سنگین ترین و پرندگانی که پهنای بالهایشان از همه پرندگان بیشتر است. است.

عقاب‌هارپی

عقاب‌ هارپی / عقاب هارپی

عقاب‌های هارپی را می‌توان در جنگل‌های دشتسیری جنوب شرقی مکزیک یافت.

عقابهای هارپی که نامشان برگرفته از ترکیب پرندهانسان در اساطیر یونان باستان است، از بزرگترین پرندگان روی زمین هستند. درمقابل، وزن عقاب سرسفید می‌تواند به ۶ برابر برسد.

عقابهای هارپی در سراسر آمریکایجنوبی پرواز می کنند و با بالهایشان که پهنای آن به دو متر می رسد، بهدنبال شکار طعمه هستند. به طعمه استفاده می‌کنند.

آلباتروس

آلباتروس / آلباتروس

یک جفت آلباتروس بر فراز کوه‌های برفی جزیره جورجیای جنوبی در جنوبگان پرواز می‌کنند.

این پرندگان دریایی با پهنای بالی که به 3/5 متر می رسد، در آسمان بالای اقیانوس پرواز می کنند. برای مثال، در مورد مستند پرنده‌ای در عرض ۱۲ روز، ۶ هزار کیلومان در آسمان پرواز کردی.

23 گونه آلباتروس وجود دارد؛.قرار همه به جز یک گونه تهدیدشدهاند یا درمعرض خطر انقراض دارند یا دربرابر انقراض آسیب پذیر باعث کاهش جمعیت آلباتروسها میشوند که این پرندگان حین خوردن ماهیها و طعمهها از کشتیهای ماهیگیری در قلابهای ماهیگیری میشوند.

شترمرغ

شترمرغ / شترمرغ

یک شترمرغ نر در پارک ملی سرنگتی در تانزانیا.

بیتردید، بزرگترین پرنده روی زمین، چه ازنظر وزن و چه ازنظر اندازه، شترمرغ است. این پرندگان حین دویدن سریع با سرعت 70 کیلومتر برساعت، بالهای خود را باز می کنند و از آنها بهعنوان هوا برای توقف و تغییرجهت سریع استفاده می کنند.

این چابکی به شترمرغ ها کمک می کند تا از برخی از تهدیداتی که در ساوانای آفریقا با آن روبهرو هستند، ازجمله شکارچیانی مانند شیرها و شغالها فرار کنند. استفاده می‌کنند که برای کشت یک شیر کافی است.

شترمرغ آمریکایی

شترمرغ‌ آمریکایی / rhea

شترمرغ های آمریکایی ممکن است شبیه شترمرغ (شترمرغ) جوان به نظر آمریکا باشد، این پرندگان از خویشاوندان شترمرغ در یجنوبی هستند. متر برسد.

شترمرغ های آمریکایی پرواز نمی کنند و از بالهای خود کمک می کنند تا با سرعت های بالای 40 مایلبرساعت (64 کیلومتربرساعت) استفاده کنند. پیش از درآمدن جوجه‌ها نگه‌داری می‌کنند.

شترمرغ شاخدار یا کاسواری

کاساواری یا شترمرغ شاخدار / Cassowary

شترمرغ شاخدار جنوبی از کوئینزلند استرالیا.

کاسواریهای جنوبی یکی از پرندگانی است که ظاهری مانند پرندگان ماقبل تاریخ دارد و در گینهنو و سرزمین اصلی استرالیا پرسه میزند. از ککایی، یییی ههان اههای شکیشکیشکی ششه اسس که ناخها و هاز.

مقاله مرتبط:

کاسواریها علاوه بر اینکه یکی از بزرگترین گونه های پرنده هستند، بهعنوان یکی از خطرناکترین پرندگان نیز مشهور هستند. برای هدف خود استفاده می‌کنند.

پلیکان خاکستری

پلیکان خاکستری / Dalmatian Pelican

پلیکان خاکستری درحال پرواز بر فراز دریاچه کرکینی در یونان.

پلیکان خاکستری نهتنها بزرگترین پلیکانها است؛ بلکه یکی از بزرگترین پرندگان پروازکننده در جهان است که این پلیکانها با پهنای بالی در حدود سه متر، در ارتفاعات بالاتر پرواز می کنند و به ارتفاع بیش از سه هزار متر هم میرسند.

هر پلیکان بالغ در طول یک روز می تواند حدود 1/8 ماهی را ببلعد کند. ماهی‌ها درون منقار آن‌ها به‌دام می‌افتند، پلیکان سر خود را به جلو خم می‌کند تا آب را غربال کند.

لک‌لک نیل یا نوک‌کفشی

لک‌ لک نیل یا نوک‌ کفشی / shoebill

لکلک نیل یا نوککفشی یکی از عجیبترین و بلندقدترین پرندگان آفریقا است.قد این لکلکهای عجیب به 1/5 متر میرسد و وقتش را در میان مردابها به شکار ماهی و گونههای آبزی کوچک دیگر میگذراند. صصص از مواقق ضضه های کشکشه ها یکیکه.اک یییی هطهطهطر گگهای ززگی نیکیکد و اغغب ققمری هه هساحح سهسهکیومترمربع راومترمربدد.

میش‌مرغ

میش‌ مرغ / بزرگ خرخرها

یک جفت میش‌مرغ در ویلتشر انگلستان.

میشمرغ ها بزرگترین پرندگان خشکی در اروپا هستند، اما در آسیایمرکزی و روسیه و مراکش نیز دیده می شوند وزن نرها به 14 وزن و قدشان به 1/2 متر میرسد جثهی بزرگ میشمرغها به این معنی است که هدف برای شکارچیان هستند.. درنتیجه، تعداد آنها در طول سالها کاهش یافته است (بیش از 30 درصد از جمعیت جهانی آنها در دهه 1960 از بین رفته است) و در برخی از کشورهای مانند بریتانیا منقرض شده است و آخرین میشمرغ در سال 1832 در بریتانیا هدف گلوله قرار گرفت؛ اما در سال ۲۰۰۴ دوباره وارد این کشور شد و جمعیتی خودپایدار با بیش از ۱۰۰ نفر در این کشور وارد شد

پنگوئن امپراتور

پنگوئن امپراتور / امپراتور پنگوئن

کلنی پنگوئن امپراتور و جوجه‌های آن‌ها در جزیره‌ای اسنو هیل در جنوبگان.

از 18 گونه پنگوئن روی زمین، پنگوئنهای امپراتور بزرگترین آنها هستند که این پرندگان به 1/2 متر و وزنشان به حدود 40 وزن میرسد؛ بیش از اندازه آنها در طول سال به طور منظم در نوسان است.

این پرندگان بدون خمشدن، بادهایی با سرعت تا 68 مایلبرساعت (109 کیلومتربرساعت) را تحمل می کنند.

پنگوئنهای امپراتور علاوه بر عایقی که دارند، بهشکل کلنیهایی دورهم جمع میشوند تا میزان اتلاف گرما را 50 درصد کاهش دهند و دمایی در بیش از 24 درجه سانتیگراد را در درون اجتماع خود ایجاد کنند.

رخ‌کرکس آند

رخ‌کرکس آند / کندور آند

رُخ‌کرکس آند که برفراز دره کولکا در جنوب پرواز می‌کند.

رخکرکس آند بزرگترین گونه جانور شکاری روی زمین و از نظر پهنای بال دومین پرنده است که پهنای بال آن به حدود 3/2 متر می رسد. می‌توان به‌راحتی و بدون مصرف انرژی زیاد، روی جریان‌های هوا سوار شود.

رخکرکس‌های آند گونه‌ای از کرکس‌ها هستند و بسیاری از انواع کرکس‌ها را بررسی می‌کنند و غذای خود را از جانوران در حال مرگ یا مرده به دست می‌دهند. و در اسارت تا ۸۰ سال عمر می کنند.

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.