افسردگی در نوجوانی چی هست و چی نیست؟

[ad_1]

روزنامه خراسان – الهه توانا: تشخیص افسردگی در نوجوانان به راحتی بزرگ سالان نیست؛ افراد بزرگ سال، ویژگیهای شخصیتی و خلق باثباتتری دارند و وقتی از راه میرسد، معمولاً از تغییرات اطرافیانشان پنهان نمیماند اما در نوجوانان ظاهری متعدد، خلقوخو، رفتار. و زززفسفس آآأثیا ار ییه و ههیی ییی افسفسگی گیرآآآآا معمولا با چیزهای ییگیگ اششباه گگففه یشیشیشد.

افسردگی در نوجوانی

انستیتوی ملی سلامت روان آمریکا میگوید 13 درصد نوجوانان 12 تا 17 ساله آمریکایی در سال 2016 دست کم یک دوره تجربی اساسی تجربه کرده است که به طرز غافلگیرکننده ای از آمار حدود جمعیت بزرگ سالان (7 درصد) بیشتر بوده است. باوه های اششباه ولییی و اططافی مانع از شششیص ههقق و ر نیجهیجه درمان افسفسیش.

افسرده نیست؛ فقط دمدمیه!

درست است که دمیمزاج در نوجوانان خیلی معمولی است، اما از نظر روانی، همه جنبه های زندگی فرد را در برمی گیرد و فقط به خانواده پدر و مادر یا سایر اعضای خانواده محدود نمی شود. نجججاناهه را از افسفسگیگی شششیص بهیهیهی ازجزجهه؛ غییغییغیی در اگگگی خواب، اششها، سطح انایی که فقط حححیک پذیپذی اسس و هه افسفسهه، اگگی یواب خوراک ثابی خورکک ثابی رککا یارککا رکبی یارککای کابی یارککای کابی یارککای. یا ررک ثابی خارد.

افسردگی در نوجوانی

بچه من کلی رفیق داره، چرا افسرده بشه؟

تعداد زیاد دوستان و نه تنها مانع از آن نیست، اما گاهی اوقات محبوبیت نوجوان می تواند تحت فشار قرار گیرد. زمینه زیستی وقتی با عوامل استرسزای دوران نوجوانی همراه، فرد را آسیب پذیرتر می کند.

من بچه‌ام رو بهتر از خودش می‌شناسم، چیزیش نیستر

نوجوانان خلاف کودکان خود، نشانه های ظاهر و روانی را خیلی بهتر از مراقبانشان تشخیص می دهند، به این ترتیب که برای شناخت نوجوان، فقط والد بودن کافی نیست به عنوان پدر و مادر. مادر با دوستان، معلم ها و دیگر افرادی که به نحوی با فرزندتان تماس دارند، ارتباط خوبی برقرار کنید؛ در این صورت است که می توانید یک تصویر چند بعدی از زندگی فرزندتان داشته باشید و وقتی مشکلی پیش بیاید، با احتمال بیشتری متوجه آن بشوئید.

افسردگی در نوجوانی

تو خونه ما حرف زدن راجع به این چیزها ممنوعه!

خیلی از والدین، موضوعات ممنوعه های وضع می کنند و معتقدند سکوت درباره آنها بهترین سازوکار است، چون اگر درباره این موضوعات حرف زده شود، ذهنشان درگیر آن خواهد شد؛. ککی پی برد هه درون نججان اسس ححی اگگ ففاهدچیزی برزز نههه، یی از تجهجه ششا هه احساساشش وپپسیسی و ححف آزن جن هه آآها اسسققال یکیکیکد.

سرش گرم باشه، حالش خوب میشه

خیلی از والدین وقتی متوجه خلقت فرزند نوجوانشان می شوند، معتقدند دلیلش تنبلی است و نمی شود این کار را انجام داد و سعی کرد آن را وادار کند که به برنامه روتین سابقش پایبند می ماند که آسیب این کار را برای او سخت می کند. برگرداندن فرد به روال عادی زندگی است، اما وقتی این کار به طور غیرتخصصی و از روی اجبار انجام می شود، پیامد منفی دارد؛ چراکه فرزند نوجوان شما وقتی از پس تکالیفی که برایش معین کرده اید برنیاید، تصور منفی از خود در ذهنش شکل می گیرد.

علیم افسردگی در نوجوانی

اگر متوجه شدید نوجوانی چی هست و چی نیست، نیازی نیست خودتان را سرزنش کنید. درمان کنید.اما این نشانه ها چه هستند؟

افسردگی در نوجوانی

احساسات غمگینی و ناامیدی، تحریک پذیری، خشم و خصوم، گریه مکر، کناره گیری از خانواده و دوستان، از دست دادن علاقه به موضوعات و فعالیت های موردعلاقه سابق، عملکرد تحصیلی ضعیف، بیقراری. ، احساس گگاه و ییازشزش بودن، یاگیزگیگیزگی، سسگی و فقدان انژیژی، ششایی یر ییای بدیی بدون علت، دگیگی ذهذهی با مگ و وکشیکشی.

این نشانه ها را درباره افسردگی بزرگ سالی هم شنیده و می شناسید، اما لازم است از بروز افسردگی در نوجوانان لزوما مشابه شما چنین چیزی احساس شود. خاصیت آمیز، طغیان خشم و به آسانی نامیدشدن باشد.

درباره دردهای بدنی هم باید هوشیار باشید؛. برای شکایت های مکرر فرزندتان از سردرد و دل درد در معاینه های جسمی هیچ دلیلی پیدا نمی کند، آنها را به حساب می کشاند برای جلب توجه نگذارید اگر گاهی بهشکل دردهای بدنی بیعلت خودش را نشان دهد می دهد که دیگران را نشان می دهد. در تمایز افسردگی بزرگ سالی از نوجوانی باید به آن توجه داشته باشد، ارتباطات بین فردی است.

بزرگ سالان مبتلا به آسیب هایی که به انزوا دارند، نوجوانان ممکن است از علایم به نوجوانان، اما الزامی نیست. روابط دوستانه را حفظ می کنند یا حتی در گروه های دوستی تازه و متفاوت عضو می شوند.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما