(تصاویر) عکس‌های برگزیده حیات‌وحش امسال


سئسئسلان بگزگزاسی «« ککاس حیاتحشحش سال »فهفهسس ​​بگزیگزیگزیگان ایی دقه زک ایی زق یی ششار قابلتجهیجهی از مشکککنگگان معفیفی فیکددد.

هه گزاشش ایسیسا، پپجاه و هفهفییی وهه از قکابساتحشحش سال »که تسطسط سطزه تایی ططییی یند بگزگزار شش، با حضحضر 50 هزار ششکککککنه ازان سیکش پایان سیسیسی.

اسسال «لورانت بسسسا» ککاس فاسسی برای یه صصصی کشیکشین کسی در آن برنه اصصی ققابت ککاسی بگزیگزیگزیه شش.

در جججو بگزی 19 شاه مختف در ایی معفی کشن و اسسال سه ش ق هیگیگ یزیز هه ققابت اضافه ششه بود: اقیانس، تالاب و ههر ططییت.

عکس‌های برگزیده امسال در موزه طبیعی از پانزدهم اکتبر به نمایش گذاشته می‌شوند.

در ادامه منتخبی از آثار برگزیده این مسابقه را می بینید:

«آفرینش» اثر «لورانت بلستا»/ برنده اصلی و بخش زیر اقیانوس

«سر به سر» اثر «استفانو آنترتینر» / برنده بخش پستانداران

«سر به سر» اثر «استفانو آنترتینر» / برنده بخش پستانداران

«ته‌مانده غذای خرس گریزلی» اثر «زک کلوتیر» / برنده بخش حیوانات و محیط اطراف آن‌ها

«ته‌مانده غذای خرس گریزلی» اثر «زک کلوتیر» / برنده بخش حیوانات و محیط اطراف آن‌ها

«زمان آرامش» اثر «مارتین گرگس» / برنده بخش پوتفولیو

«زمان آرامش» اثر «مارتین گرگس» / برنده بخش پوتفولیو

«صمیمانه» اثر «شین کالین» / برنده بخش رفتار پرندگان

«صمیمانه» اثر «شین کالین» / برنده بخش رفتار پرندگان

«بازتاب» اثر «جاستین گیلیگن» / برنده بخش گیاهان

«بازتاب» اثر «جاستین گیلیگن» / برنده بخش گیاهان

«تنیدن تار» اثر «گیل ویزن» / برنده بحش رفتار نرم‌تنان

«تنیدن تار» اثر «گیل ویزن» / برنده بحش رفتار نرم‌تنان

«جاده‌ای به سمت ویرانی» اثر «خاویر لافوئنته» / برنده بخش تالاب

«جاده‌ای به سمت ویرانی» اثر «خاویر لافوئنته» / برنده بخش تالاب

«ذوب شدن» اثر «جنیفر هیس» / برنده بخش اقیانوس

«ذوب شدن» اثر «جنیفر هیس» / برنده بخش اقیانوس

«ارتباط تسکین‌دهنده» اثر «برنت استیرتون» / برنده بخش عکس خبری داستانی

«ارتباط تسکین‌دهنده» اثر «برنت استیرتون» / برنده بخش عکس خبری داستانی

«فیل در اتاق» اثر «آدام آسول» / برنده بخش عکس خبری

«فیل در اتاق» اثر «آدام آسول» / برنده بخش عکس خبری

«پرنده‌های بر فراز آسمان» اثر «لاسا کورکلا» / برنده بخش عکاسی‌های بین ۱۵ تا ۱۷ سال

«پرنده‌های بر فراز آسمان» اثر «لاسا کورکلا» / برنده بخش عکاسی‌های بین ۱۵ تا ۱۷ سال

اثر «مرغ نغمه‌سرا و آفتاب‌گردان».

اثر «مرغ نغمه‌سرا و آفتاب‌گردان».

«خانه گنبدی» اثر «ویدین آر هبر» / برنده بخش عکاسی زیر ۱۰ سال

«خانه گنبدی» اثر «ویدین آر هبر» / برنده بخش عکاسی زیر ۱۰ سال

«تامل» اثر «مجید علی» / برنده بخش حیوانات پرتره

«تامل» اثر «مجید علی» / برنده بخش حیوانات پرتره


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم