(تصاویر) مردی که ۸ همسر در یک خانه دارد!

[ad_1]

در حالی که برای اکثر مردان چند همسری بسیار دشوار است که حتی با دو همسر در خانه زندگی می کنند، مردی در تایلند پس از انتشار داستان زندگی با 8 همسر جوان زیر یک سقف در شبکه های اجتماعی، از بسیاری از کاربران را شوکه کرد.

هه گزاشش ففارو ایی مرد که ا اه نام دارد یک ههرمند خاکککی سحضر در پس برن هحض تلیزییزییزییی که یکر آآ روان ود را روایی یکیکیکد، هه شهت سیسیسی.

یی در ططل ایی صصاححه گفگف کهههسساشش با یکیکیگیگ هه خوی ککار یآییآییآید و هه آآها راطه خانواگیگی ههاههگ با هه هارند.

سورو چگونه با همسرانش آشنا شد؟

نحوه آشنایی با همسران جوانش نیز بسیار جالب است.در طول مصاحبه، سوروت فاش که با همسر اولش، نونگ اسپرایت، در عروسی یکی از دوستانش آشنا شده است. ازدواج کند.

هه ههیی تهسیی قش نوگ ال ری شق در گگاه اول بوج.در کک ز یزیز با ججدد اططاع از هسس اوشش، با سسرت موافقفق ککد.

او در طی این مصاحبه فاش کرد که با همسر سوم خود در بیمارستان آشنا شده است، در حالی که به ترتیب در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تیک تاک با همسر چهارم، پنجم و ششم خود آشنا شده است.

سوروت که از تمام محبتی که از شش همسر جوانش دریافت سیر نمی کند، در حالی که با مادرش در حال بازدید از معبدی بود با زن دیگری به نام نونگ فیلم آشنا شد.

این مرد در تعطیلات خود در پاتایا با هشتمین و آخرین همسرش نونگ مای آشنا شد.در کمال تعجب، چهار نفر از همسرانش در این سفر او همراهی کردند که بار دیگر عاشق شد.

در گفتگو با این شبکه تلویزیونی، همه همسران او را به اتفاق آرا می‌کردند که او مردی بسیار دلسوز بود و با دقت همه همسرانش موافق بودند: او احتمالاً دلسوزترین و با مشاهده‌ترین مردی است که تا به حال دیده شده است.

آن‌ها گفتند: او با ما آنقدر خوب رفتار می‌کند که ما چیزی برای نزاع نداریم.

بر اساس ایی گزاشش، سسروت در حال حاضض از هسس اول خویک پسپس اری که کهز یگیگ هه ززیی یر انظار چه چه چه چهشش هسه سند.

ززان در پاسس هه ایی سسال که چچا اززواج با مری را ن خ ققلا اززواج کزان وافق هههند یااهه وار عاشق او شش هش اند.

وی با رد شایعات مبنی بر ازدواج زنان با وی به خاطر پول گفت: همه اعضای خانواده من وظیفه خود را دارند و همسرانم با انجام کارهای خانه یا فروش محصولات مختلف، از غذا گرفته تا لوازم آرایشی و لوازم دست ساز، درآمد خود را به دست می دهند. میآورند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما