تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق درباره تصمیم گیری

[ad_1]

معاون پارلمایی و اتاق حقحققی تعاون اییان ر ککیسیسی تفیقفیق 1401 گفگف: صصصیی ککیسیسین تصفیق برای سسنششش ازز تجی سیسیار دسسس و عاققاهه بود.

به گزارش ایلنا، مهرداد لاهوتی، درباره ارز 4200 تومانی یا همان آرزوی رسیدن و تعیین تکلیف آن در مجلس شورای اسلامی گفت:. به مرور که قیمت ارز در بازار را نداشت، قیمت ارز در بازار را نداشت. ، اما به دلیل قیمت بالا رفت آرام آرام اختصاصی ارز را محدود کرد و آن را به 5 قلم کالا رساند؛ یعنی دارو، گندم، روغن نباتی، ذرت و کنجاله مشمول روغن خواستند که با این نظر مشاهده می کنند، دولت هم به آن می رسد. در حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.

وی بیان کرد: اینکه بگوییم خراب و رانتی در اختصاص ارز 4200 تومانی وجود داشته باشد هر کالای دونرخی امکان تعارض و فساد وجود دارد همان اوایل انقلاب هم که کالاها کوپنی بودند، با وجود اینکه اقلام کم بودند، اما ما این دست اتفاقات بودیم.

معاون پارلمانی و اتاق حقوقی تعاون ایران در کمیسیون تلفیق سال 1400 ادامه داد: دولت قبل سعی کرد این موضوع را مدیریت کند و حذف ارز 4200 تومانی صورت بگیرد و به بالاتر از این کار را انجام دهد که اتفاقا هم کار بسیار خوبی بود تا یک یارانه. سومی باقی نمی ماند.

امروز ما یارانه 45 هزار تومان از زمان آقای احمدینژاد 76 میلیون نفر میدهیم یک یارانه معیشت به 53 میلیون نفر از محل افزایش قیمت بنزین میدهیم به یک یار ثروت مطلق که حدود 100 هزار تومان از آن می باشد. پپداخ یکیکیکد که علاهه بر ایی موارد، حثحث ففاوت قیقیت ازز هه ججج قص رش شش هه تدیجیج ایی ازز زاحذف ککد ی تداوم یگپیا کککد.

لاهوتی افزود: امسال در بررسی بودجه سال 1401 بحثهای موجود است که در این مورد میخواهد چه تدبیری صورت بگیرد دولت امسال غیر از 2 الی 3 یارانهایی که وجود دارد 172 هزار میلیارد تومان در 14 تحت عنوان حمایت از پیشبینی شده است که نگفته است. چگونه می توان این کار را انجام داد، اما آن را در بودجه آورده است.در یکی از جلسات تلفیق مورد بحث دولت چه کاری میخواهد انجام دهد که به آن پیشنهاد داد که 172 هزار میلیارد تومان را به 300 هزار میلیارد تومان تغییر داد. حال چرا 300 هزار تومان به دلیل اینکه امسال پیش بینی شده بود اگر ما بخواهیم برای یک چیزی حدود 15 میلیارد دلار در نظر بگیریم، تفاوت قیمت بین 23 هزار تومان تا 4200 تومان همین حدود 300 هزار میلیارد تومان است که پیشنهاد می شود. بود حدود 6 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.

وی بیان کرد: در طرح جایگزین قرار بود 60 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهند و این 60 میلیون نفر را به 2 گروه 38 میلیون نفری و 22 میلیون نفری تقسیم کنند، به گروه اول 6 قلم کالا که کارت اعتباری به آنها داده شود، به 22 میلیون نفر باقی مانده است که یک مقدار شرایط ضعیفی دارند، علاوه بر 6 قلم کالا، برنج هم اضافه می شود که 7 قلم کالا می کنند. .. برای آن وجود ندارد در بحث گندم یارانه را حذف کنید یک معادله بسیار مجهولی وجود دارد؛ با توجه به اینکه ما 300 هزار میلیارد تومان بپردازیم گوشت، مرغ، پنیر و … به مردم بدهیم اولا این کار اگر مشاهده کند خودش هم می تواند آسیب ببیند. ججیای ایجاد ککد.دوما از آجایی که ما در حال حذف ازز 4200 تومایی بویی و هه تدیجیج ایی کار ای اجج یوایی ایی کار را اججام بهیهیه.

وی تاکید کرد: امسال 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، سالهای دیگر هم که نمی توانم این یارانه را حذف کنیم، با افزایش قیمت ها به 600 هزار میلیارد تومان می رسد در سالهای آینده چگونه باید قیمت ها را مدیریت کنند؟ ککیسیسین تفیقفیق با تمام اسدله ها صصصیعی گگشفند ههان رشش ققل که حذف آآام آآام ازز تجیحیجیحی بود، صصرت گید کهسیار و پسپسیییه اسس.

نمایندگان مجلس و اتاق حقوقی همکاری ایران در کمیسیون تلفیق سال 1401 یادآور شد. اصلی‌اش برسد و بر قیمت‌ها تأثیر بگذارد.

وی ادامه داد: نهایتا در کمیسیون تلفیق رای گیری همان رقم 172 هزار میلیارد تومانی را آورد که با محاسبه 4200 تومانی 9 میلیارد دلار می شود که در سال 1400، 8 میلیارد دلار بودجه تصویب شده است که ده ها میلیارد دلار هم از سران است. جمعا دولت گذشته و در حال حاضر در سال 1400، 18 میلیارد دلار آرزو می‌کند که امسال به 9 میلیارد دلار برسد که قوت خود باقی بماند. در کمیسیون تلفیق وجود داشت و نهایتاً به این نتیجه رسید که باید آرزو شود، برای 9 میلیارد دلار هم اختلاف نظر در صحن دارد و، چون در حال حاضر مجلس در بررسی حال درآمدی بودجه است، باید منتظر بمانیم تا به مقدار کم و زمان برسد. بررسی این آرزو می شود.

لاهوتی بیان کرد: نظر شخصی من این کمیسیون تلفیق تصمیم بسیار عاقلانه و درست گرفته و بدون اینکه شوک قیمتی به بازار تحمیل کند، به خوبی مدیریت کند چرا که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قیمت مواد غذایی امکان دارد 40 الی 50 درصد افزایش پیدا کند. اگر یک بار سنگین مالی را به وجود بیاورد و این اظهار نظر با توجه به این شرایطی که ما در آن وجود دارد، بیشتر فشار بیاوریم به مردم و انجام تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری درست.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما