حقوق‌بگیران ۳ برابر دارایی دارایی می‌دهندکل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این حقوقبگیرها حدود 3 برابر بیشتر از صاحبان سرمایه می دهند، گفت: رئیس مالیاتی که در سال پرداخت می شود، به 5 میلیون تومان هم نمی رسد.

به گزارش ایسنا، داوود در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: از سالجاری ابتدایی تا اوایل اسفندماه حدود 278 هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است که در مقایسه با سال گذشته، 60 درصد افزایش یافته است. مالیاتی و شناسایی منافذ آماری به دست آمده است.

مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۴۰۰

وی با بیان اینکه تمام تکلیف بودجه سالجاری برای درآمدهای بودجه تا پایان بهمن ماه اجرا می شود، گفت: با وصول درآمدهای مالیاتی تا پایان سالجاری میزان درآمدهای مالیاتی در سال 1400 به 305 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

شناسایی ۵۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره ساماندهی کارتخوان ها توضیح داد: با اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی رام به ثبت کارتخوان های خود در سامانه مالیاتی و اتصال به پرونده مالیاتی است، معادل 500 هزار پرونده مالیاتی. جدید تشکیل شد که سال آینده ۵۰۰ هزار فعال اقتصادی باید بیانیه مالیاتی را انجام دهند و مالی کنند و مالی

منظور افزودن:… 50 درصد مالیاتی که وصول می شود، مالیات در کشور وجود دارد که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد، حقوق نسبت به صاحبان دارایی معمولی 3 برابر بیشتر می دهند وصول دریافتی از دارایی صاحبان دارایی 20 هزار میلیارد تومان وصول وجوه از دستمزدها معادل هستند. ۴۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

میانگین مالیات پرداختی کمتر از ۵ میلیون استر

وی ادامه داد: دلیل این امر این است که رشد دقیقی از درآمد مشمولان مالیاتی وجود ندارد اما در سال آینده اشراف اطلاعاتی به درآمدهای طبی پیدا می کند که به درآمد حاصل از درآمد صاحبان سرمایه نیز در سال آینده رشد می کند. ، ایی مضضضع بر اثث فشار بر ششاغغ یسیس بکه بر اثث ششاسایی صاححان شاغکی اسس که تککون پپونهه هایی نداشاند.

کل سازمان امور مالیاتی دارایی مالیاتی که کار در سال پرداخت می شود را کمتر از 5 میلیون تومان دانست و گفت: بخش بزرگی از کار 2 تا 3 میلیون تومان مالیات می دهند.

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances