داستان عجیب یک نامه

[ad_1]

«ززز ققق» شهابالییی زیزیزیزیادس ففراسیسیسی ففتبال ههچچان داغغیی مضضضی اسس که اییرزها وزشزش اییان ا دگیگی ککهه اسس.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اعضای هیئت رئیسه گزارش فدراسیون فوتبال از قطعی شدن تیم ملی به جام جهانی، در نامهای فوری خواستار تشکیل جلسه با رئیس فدراسیون و سپس با رای گیری، تصمیم به انتخاب رئیس جمهور موقت از این اتفاق افتاد. بسیاری نمیگذرد، ولی از آن روز تا به حال، بیشتر صحبت ها حول «عزل موقت» و تعیین سرپرست میچرخد و کمتر به دلیل اصلی کنار گذاشته شدن رئیس فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شده است.

از گوشه و کنار گزینه های متعددی درباره تصمیم اعضای هیئت رئیسه برای برکناری موقت رئیس، ولی به نظر می رسد مهم ترین دلیل آنها، آنطور که یکی از همین اعضا گفته است، نام های است از طرف فیفا که فدراسیون فوتبال و در رأس آن غلامرضا رفیعی، مشاور. حقحققی ساقق ایی ففراسیسین، مدیی ششهاند پپونه ففراسیسی هه أییأییأیی فیفاسیسی هححح فیفا پیام تبیکییکی هه طاب هههفراسیسین ففتال اییان ففسساهه اسس.

احسان اصولی، یکی از اعضای فدراسیون فوتبال که از تغییرات صورت گرفته به هیئت رئیسه بعد از فدراسیون تبدیل می شود، بهتازگی با حضور در یکی از برنامه های تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکل عزیزی خادم بوده است، گفت: «همین دروغی بود که درباره چه چیزی بود. تحلیل‌نامه توسط فیفا گفته؛ این دروغ ما را به مسائل بد و خطرناکی می‌برد».

در این میان در هفته های اخیر بارها مطرح شده است که آیا نامهایی که فدراسیون فوتبال ادعا می کند از طرف فیفا ارسال شده است و در آن پیام تبریک را مطرح کرده است، وجود خارجی دارد یا خیر؟ در گفتوگو با خبرگزاری فارس به آن اشاره کرده و گفته است: «سؤالی که از رفیعی بهعنوان مشاور فدراسیون دارم این است که چرا نامهای که فیفا درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال زده دراختیار من عضو هیئترئیسه قرار نمیدهید من و سایر دوستان این موضوع را مطالبه می کند؟ اما رفیعی به ما ارائه نشده است.

درخواست برای مدنظر توسط چهره های مختلف، از سوی فدراسیون فوتبال بنام نامه بر نامشخص بیپاسخی ماند، ولی «شرق» با دستیابی به نام های که فیفا به انتشار فدراسیون فوتبال ایران فرستاده، برای اولین بار را منتشر می کند. نکات مهمی است که پرداختن به آن خالی از لطف نیست.

برای شرایط شرایط، ابتدا ترجمه رسمی این نامه به مخاطب می‌رسد:

«از: ساره سولماله، مدیر ارشد بخش سازماندهی فدراسیون‌های ملی فدراسیون جهانی خانم فوبال
به: فدراسیون فوتبال ج.ا.ایران
موضوع: آخرین اطلاعات روزآمد – اسناد قانونی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: ۲ فوریه ۲۰۲۲ (۱۳ بهمن ۱۴۰۰)

دبیرکل عزیز
حمیرا عزیز
تشکر فراوان برای ارسال این اطلاعات و تبریک بابت عنوانی که با همکاری اعتبار ملی‌تان نائل شده است.
وهش از کسکس اططاعات یشیشیشر ق مرد صصصیعی قانون پیشپیشهایی بآی یزشهی از سسی جججس، ا را در ججیان ضضع ققار هیهی.

در صورت نیاز به کمک در خدمت شما هستیم.
با احترام
ساره سولماله »

قبل از انتشار این نامه، بحث داغی از انتشار این نامه از نمایندگان مجلس با مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال یعنی غلامرضا رفیعی، مبنی بر محتویات این نامه صورت گرفته بود. اسس حال، ههاطططر که شششص اسس، و ططف فسسس یگیگیگیید؛ فیفا هه ففراسیسیف ففتبال اییان تبیکیک گفگفه وجیان ظظم جججس هه ققار گیگیجس سه ققار گیگیگید.

اما این همان موضوعی است که به معضلی جدی و احسان اصولی از آن به عنوان یک «دروغ» نام برده و عزیزی‌خادم را به همین دلیل با نظر موافق دیگر اعضای هیئت‌رئیسه عزل کرده‌اند موضوعی که در نامه منتشر شده مشخص است؛. بهصراحت به فدراسیون فوتبال ایران بابت این موضوع که حاصل همکاری با مراجع ذیصلاح بوده است، «تبریک» فیفا امری قطعی است بخش دوم اما محل مورد بحث است. این موضوع در این مورد بسیار واضح به آن اشاره نشده است. اصصلا اگگ فیفا، ههکایی ففراسیسی با مفاجج ذیصذیصاح برای صصصیی اساسساهه حقار نداهه، چچا هه ففراسیسین ففتبال اییان «تبیکیک» گفگفه اسس؟

چه کسی را مخفی کرد؟

این ابهام موجود، تنها پرسش برانگیز در این میان نیست؛ زیرا یکی از ادعای احسان اصولی، از اعضای هیئت رئیسه، نامه فیفا نه مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال ارسال شده و نه فیفا، نامه را خطاب به رفیعی ارسال کرده است که در نامه است. مشخص شده است، فیفا این نامه را خطاب به حسن کامرانیفر، بهعنوان دبیرکل و البته حمیرا اسدی، رئیس دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال ارسال کرده است. چه شد که آن نامه هم با امضای حسن کامرانیفر، دبیرکل خارجی فرستاده شده است. به‌عنوان یک دروغ بزرگ نام برده‌اند؟

پشت پرده های در کار است؟

نامهایخطی در روزهای اخیر تبدیل به بحرانی جدی در فوتبال ایران، در نوع خود عجیب و غریب است و ابهامات موجود در این زمینه را دوچندان می کند. مخالف چه نفعی از «انکار» پذیرشنامه از سوی فیفا میبرند؟

آنها به همین دلیل و شاید به خاطر نمایندگان مجلس در تصمیم گیری این اساسنامه، با استناد به حکم دیوان عدالت اداری که فدراسیون فوتبال ایران را «آمادگی» نمیداند و در نتیجه آن نهادی «غیردولتی» و «غیرعمومی» توصیف کرده، مدارک لازم را دارد. را به فیفا ارسال کرده است تا قبل از زمان نهایی، به فیفا اعلام کند اساسنامه جدید نیاز به نیاز را و حتمی به تصمیم مجلس ایران ندارد. ایران پیشتر از زمره فدراسیون های آماتوری خارج شده است، نیازی به این ارزیابی دوم نیست. مشکلی ندارد.

اما در مقابل این موضوع را مطرح کرده است که چگونه فدراسیون فوتبال ایران که تا پیش از این، به گواه مصاحبه های متعدد، خواستار بحرانیه فوراً مجلس بر این اساسنامه، پیشتر چنین اقدامی انجام نداده و یکباره سعی کرده با حذفکردن مجلس، به فیفا اعلام کند. اساسنامه تدوین شده است؟

این وضعیت در شرایطی مشخص می‌شود که اصولاً پاسخی برای این سؤال پیدا نمی‌شود که اگر فیفا با همان توضیحات و مدارک قبلی فدراسیون فوتبال، اساسنامه را بررسی کرده باشد، چه تصمیمی برای بررسی این موضوع وجود دارد؟ تحلیل‌نامه‌ی جدید را که احتمالاً با نامه‌نگاری قبلی به دست آمده است، به نام خودش بنویسد؟

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما