رونق پدیده‌های جدید در بازار مسکن؛ فروش قسطی خانه!


فرارو- طی چند سال گذشته با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از افراد خرید را از دست داده، در چنین شرایطی در تبلیغات اینترنتی و فضای مجازی شاهد رونق پدیده های به نام فروش قسطی خانه هستیم که تفاوت های بسیاری با پیش فروش واحدهای انبوه سازی دارد، در این رابطه، ففالان بازار سکسک سسایی مهه در ایی مپژههژه ها هشهشار یییهد و هه نویی آآها بری اززآها را ککاهردایی ققمداد یکیکیکند.

به گزارش فرارو، با توجه به اینکه این فروش قسطی جزییات آن مشخص نیست و به نوعی در محل ثبت نشده است، نمی توانم آنها را مطمئن کنم، در همین زمینه دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران میگوید: مردم بدانند با توجه به شرایط تورمی کشور ههزز ککگگ پپژه هه ززیی نخور هه نیییان هه آآ اهه اعآیآیآیه اففایی کهکهکهیییییی پپژهژه ژها در اخییار اشک یشیشند.

رامین گوران اوریمی به تجارتنیوز گفته است:. مردم روی خاک خانه نخرند، چراکه خانه های روی خاک جانمایی نشده و وضعیتی ندارند یعنی مردم برای این پیش فروش ها دسترسی به پروژه و مکان یا طبقه خانه هم مشخص نیست.

این در حالی است که به دلیل اینکه کلاهبرداریهای زیادی در این زمینه وجود دارد، باید توجه داشته باشد، باید واحدهایی را پیش بینی کنند که درصد قابل توجهی از مراحل ساخت و ساز در طی آن باشد و به نوعی از زمین و وضعیت سندی آن مشخص شود و از دیگر فروشندگان باشد. تمام اقساط خاهه آآ هه در شهشهی یانند ههان با تجهجه هه توری که در بششکسک ججد ارد ککاملا یی معنی اسس و مرم نبایی هه آآها ایتنایی ککند.

مشتریان در پیش خرید خانه باید بسیار دقت کنند
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مردم برای خرید خانه باید بسیار دقیق باشند، گفت: اگر در مورد خرید خانه به صورت قسطی کلاه برداری صورت می گیرد، نمی توان یک حکم کلی ارائه داد، ممکن است مواردی نیز در این رابطه اتفاق بیفتد، اما در موارد بسیاری نیز وجود دارد. سازندگان و انبوه سازان به انجام خود عمل می کنند در این رابطه باید در مفاد قرارداد، از جمله نوع قرارداد، خریدار و فروشنده، تضامین، زمان تسویه و قیمت قطعی را بررسی کنند.

وی افزود: در پیش فروش خانه معمولا درصدی را به عنوان پیش پرداخت دریافت کرده و مابقی را طی اقساطی محدودی خریدار می کند، اما این موضوع می تواند رخ دهد که به توافقی بسته شود که بین خریدار و فروشنده انجام شود. .

سلطان محمدی با اشاره به اینکه به طور کلی انبوه سازی مسکن در ایران با مشکلات بسیار زیادی روبروست، اضافه کرد: اولین مانع در این زمینه قیمت زمین است، به این دلیل که در ایران در کنترل دولت است، بخش خصوصی قدرت مانور زیادی برای ساخت و ساز است. ساز ندارد ر اکثکث موارد انبهسهسازان خاههههای ککگیگی که کهرششههای زززگ ججد ا،، یکیکبند و اققام هه سسیکسسساز زیکیکن.

این دانشگاه اضافه کرد: بنابراین اگر دولت می‌خواهد وضعیت مسکن سروسامان بگیرد، باید بر اساس طرح آمایش ملی سرزمین‌های ساخت شهرهای تازه‌تاسیس عملیاتی شود و زمینه‌ای که سیاست‌های مناسب سکونت دارند در اختیار انبوه سازان قرار می‌گیرند تا آنها بتوانند برای ساخت واحدهایی که می‌توانند زیست کنند. مناسس اشش باششد، هه من بری از ططحهایی که اججام ششه اصص مکمایی و شهشه سازی در آآها ایی شششه اسس.

سلطانمحمدی ادامه داد: دومین مشکل در شرایط تورمی در کشور است، در این وضعیت قیمت نهادهای اولیه تولید افزایش پیدا کرده و عوارض دولتی از تراکم، انواع انشعابات، عوارض دولت و شهرداری نیز هر ساله با افزایش مواجه می شود که این موضوع باعث می شود. هزیه‌زیه ساختسساز با ششه افسار گسیگسیه‌های مقابله با جهشه اسس.

این استاد طی دانشگاهان گفت: سومین معضل در این رابطه نیز وضعیت قدرت خرید مردم است، در حال حاضر به دلیل این که یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور منفی است، این موضوع باعث شده است که قدرت خرید مردم با کاهش بسیار زیادی روبرو شود مضضضع ججات آآآ راه طاها دراهش ققاضا در ززییه خیشی خاهه باشیشی یطیسچچچچی بشایطی یتیسمایهگذایی یر با شولد سکسک با فف سیسیار زیایی یوبرو بوهه اسس.

سلطانمحمدی بیان کرد: همچنین بانک ها نیز با توجه به وضعیت وخیم و بغرنجی که با آن دست و پنجه نرم می کنند، ناتوان در منابع تجهیز برای ساخت و سازها و یا اعطای تسهیلات بانکی به مردم هستند که همین موضوع نیز در نهایت باعث کاهش مصرف در بازار مسکن می شود. که نتیجه آن نیز رکود حاکم بر این بازار است.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم