سقف ۴۷۲ میلیونی برای پرداخت پایان خدمت

[ad_1]

محاسبات کشور در گزارشی اعلام کرد: کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پایان خدمت در قانون بودجه 1400، همان سقف پیشین 472 میلیون تومان را تصویب کرده است.

به گزارش دیوان محاسبات کشور، در گزارش کل بررسی لایحه بودجه سال 1401 کشور و به منظور کمک به نمایندگان مجلس سیزدهم پیرامون تصمیم گیری کارآمد و مطلوب، محاسبات کشور به تطبیق یکایک احکام لایحه بودجه سال 1401 و مقایسه آنها نسبت به قانون بودجه سال. 140 پپداخه و آآیییی غییغییغیات هه حکحک0 دستگاه صصصب ججکیسییسییسی تفیقفیق جججس ششرای اسی یقار برسیسی ققار اهه اسس.

بر این اساس، یکی از مهمترین تغییرات مربوط به بند (ه) از قانون (7) قانون بودجه است که بر طبق آن، یک دولت سیزدهم استثنایی کالاهای اساسی، دارو و مواد مصرفی پزشکی در میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که در بودجه است. 1400 آآهه بود، راه لایحه بوجهجه 1401 گگگجانه، اما ککیسیسین تفیقفیق ججا ایی اسسث حاظ نموه اسس.

از دیگر تفاوت های عمده لایحه بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 می توانم به موضوع دولت الکترونیک و هوشمندسازی ارکان قوه مجریه اشاره کنم. به مجلس یازدهم، مواردی مانند «معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات الکترونیک» و «راه‌اندازی واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها» در لایحه این پیش بینی شده است.

گفتنی است، کمیسیون تلفیق مجلس در ثبت 7، طبقه بندی را خارج از لایحه پیشنهادی دولت الحاق تعیین کرد که برای آن، به منظور دسترسی به شبکه مالی راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز با اولویت مناطق محروم و روستایی در سال 1401 به دولت اجازه می دهد. داده می شود از محل غیرصادراتی نسبت به صدور مجوز واردات تعداد 50 هزار دستگاه ماشین، اتوبوس، تریلی، واگن و همچنین 10 هزار دستگاه ماشین راهسازی توسط بخش ویژه اقدام. گگشی موبایی، با اححاق بنی یشاهه ریفیف 2 از تصصصه 8 قانو بوجهجه 1400، حقحقق ورویی واردات گگشیهای بهراه هاجیجی بالای یزیزان 12 دصصص تییی نمود.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی در بخش آب و کشاورزی، دولت سیزدهم با گنجاندن دو تکمله در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون بودجه سال 1400، تکالیفی را برای وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در موضوعات «نصب کنتور هوشمند و پروانه بهره برداری» و «ابلاغ الگوی کشت» تعیین شده است.در عین حال، در لایحه بودجه 1400، هیچ حکمی در خصوص فروش اموال و دارایی های مازاد خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی مطرح نشده بود، اما در لایحه بودجه 1401، مجوز فروش دارایی ها و اموال. غیغیمقققل ازاد تا سقف 10 هزار ییییارد تومان برای ززارت ارتاطات و یارد تومان برای ززارت جهاد کشاوزیزی ضیاه ششه اسس.

در آموزش و پژوهش و فرهنگ و در بخش اعطای پژوهش های بانکی به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پارک های علم و فناوری علمی از دولتی و غیردولتی، تغییری که در لایحه بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه 1400 به چشم می خورد آن است که اصل و می خورد. سود تسهیلات بانکی دریافتی از مراکز علمی فوق الذکر، به عنوان بدهی دولت تلقی نمی شود. ساززان هزیسهزیسهزیسی، بغغ 200 ییییارد تومان را از زحح دآآدحاصص از قانون ههفننی یاراهههها هه ایی ضضع اخصاص صاهه اسس.

از تغییرات لایحه بودجه سال آتی در قیاس با قانون بودجه سال جاری، می توانم به گنجاندن بندهای (ز) و (ح) در ثبت (9) لایحه بودجه 1401 اشاره کند که هیچ حکمی در این باره در بودجه سال 1400 وجود ندارد. بر این اساس، دستگاه های اجرایی مجازند تا 2 درصد از هزینه های خود را به افزایش تولیدات فرهنگی در بخش های قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، نشر و گردشگری اختصاص دهند. تا یک درصد از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و مؤسسات انتفاعی را صرف احداث مدرسه در روستاهای بدون مدرسه وتوسعه عدالت آموزشی کند. و پپوشش ججاز اسس باززشسشس معلمان آرای مدکک حصیحصیحصی کاشششاسی و بالاتاگیگی ت ر مصصت ضایی معلمان ههیق تعرق یقیاندازز.

در حوزه قضائی، مدیریت و دفاعی، افزایش تکلیف شرکتهای بیمه از 400 میلیارد تومان در سال 1400 به 500 میلیارد تومان در سال 1401، پیرامون واریز وجوه بیمه شخص ثالث به خزانه داری کشور به منظور اختیار قرار دادن منابع حاصل از کاهش تصادفات، مرگ و میر و حوادث رانندگی کشور، از دیگر تغییرات احصا شده از سوی دیوان محاسبات است.

همچنین در بند (3) الحاقی کمیسیون تلفیق به شرح (10) لایحه بودجه 1401، عنوان شده است که وظیفه مشمولین نظام عمومی مقیم خارج از کشور است که پنج سال از زمان فراخوان آنها به وظیفه عمومی گذشته باشد، می توان با پرداخت معادل ریالی. 15 هزار یورو، کارت معافیت از خدمت سربازی می شود.گفتنی است در مورد دیگری از همین بند الحاقی، در توجه به استحکام خانواده و امر فرزندی، معافیت رایگان از خدمت وظیفه عمومی برای مشمولین متأهل و بالای 30 سال دارای 2 فرزند در نظر. گرفته شده است.

در موضوع مسکن و حمل و نقل، دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی بودجه 1401 کل کشور مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در بودجه 1400 برای تعریف به طرح های مسکن از محل منابع داخلی و تهاتر اراضی وزارت راه و شهرسازی را به 10 هزار میلیارد تومان افزایش می دهد. است.

بررسی ها از تغییرات بخش «پاداش پایان خدمت دولت» در لایحه پیشنهادی بودجه 140 نشان می دهد که علیرغم سقف 445 میلیون تومان از سوی دولت سیزدهم، اما کمیسیون تلفیق با ملاک عمل قرار دادن پایان خدمت دولت در قانون بودجه 1400، همان سقف پیشین. ۴۷۲ میلیون تومان را تصویب کرده است.

در پایان، گزارش دیوان محاسبات کشور در مقایسه سقف معافیت مالیاتی درآمد سالانه در قانون بودجه 1400 و لایحه بودجه 1401 نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم با افزایش 12 میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی را به میزان 60 میلیون تومان تعیین می کند. به ذکر است در کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی سالانه به 67 میلیون و 200 هزار تومان پرداخت می شود.

[ad_2]

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما