سهام عدالت ۱۴۰۰؛ چقدر است و کی پرداخت می شود؟

[ad_1]

فرارو- پرداخت سود سهام عدالت از 10 روز دیگر یعنی اول اسفند ماه آغاز می شود و واریز سودها مانند سال گذشته از طریق سجام انجام می شود. اید و سهام عدالت تان سال گذشته به حساب تان واریز شده، دیگر نیازی نیست که کار خاصی داشته باشد

به گزارش فرارو، به عنوان مثال دولت میگوید که دارای سهام عدالت است 532 هزار تومان بین 530 تا 550 هزار تومان سود دریافت می کند. نتومانی نیز دو برابر این هزار، یعنی یک میلیون و ۶۰ تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.

احسان اندزیزی، قزیزی اقق اد ققق سسد سهام عدالت 532 هزهز ییییین تومایی را هه تری 5 یکار تومان و یک ییییین و 100 هزار تومان اعلام ککهه اسس.

اما معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی دیگران را اعلام کرده اند.

در مجموع با توجه به مصوبه شورای عالی بورس به نظر می رسد که رقم اعلامی دولت و وزیر اقتصادی مبنی بر پرداخت 550 هزار تومان به برگه های سهام عدالت 532 هزار تومان و یک میلیون و 100 تومان برای دارندگان برگه های سهام یک میلیون تومان است. .

این سود در سال گذشته به میزان 371 هزار تومان برای سهام یک میلیون تومانی، 197 هزار تومان برای دارندگان سهام عدالت 532 هزار تومان و 182 هزار تومان برای آنها سهام عدالت 492 هزار تومان پرداخت می شود.

چه کسانی سود سهام عدالت دریافت می کنند؟

.. سهام عدالت مانند سال گذشته شرایط خاص خودش را دارد اما به هر دو گروهی که روش مستقیم و غیرمستقیم را انتخاب کرده اند پرداخت می شود به این شرط که تا یک اسفند ماه عدالت سهام شان را نفروخته باشند؛ بنابراین باید فردی قبل از آن را انتخاب کرد. این زمان سهام اش را به فروش می رساند از دریافت سود سهام عدالت ما آن بخش فروخته شده مرود

با این وجود ۴۹ میلیون نفری که برگه سهام عدالت دارند، سود می‌کنند، اتما رکات سنات.

با این اوصاف به جاماندگان در این دوره سودی تعلق نخواهند گرفت.

سهامدارانی که بخشی از سهام عدالت را فروختند، چقدر سود می‌گیرند؟

باید توجه داشت که سهامداران ابتدایی سال 99 حدود 30 درصد از سهامداران سال 99 را دریافت کردند. پس از ییی هغیی اققام هه ففشش 30 دصصص یگیگ ککدن، ه اندازه زهارا سهام ججع تر اول اسفسفد برای شان سسد ححاسسه یشیشیشد.

به ساده تر فردی که 30 تا 60 درصد از سبد دارای سهام عدالت را فروخته است، در حال حاضر حاضر بین 40 تا 70 درصد از عدالت اش باقی مانده است و به همان میزان باقی مانده است. تا 7 عصالت یک ییییین تومایی شان باقی قیافه باشش اححمالا ققی یر ححود 440 تا 770 هزار تومایی یییافف یکیکیکند.

علاهه بر ایی اففایی که سهام عدالی یارن تهههز یارن ههص مام تان باقی قیانهه اسس، اححمسطا هه شکشک متسطسط 220 تا 385 هزار تومان دیافف یکیکیکند.

اگر این تنها یک پیش بینی است و سود به سبد دارایی شما بسته است؛ بنابراین اگر بیشتر شرکت های سود ده سهام عدالت تان را فروخته اید ممکن است مبلغ ناچیز و یا هیچ چیزی دریافت نکنید.

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما