سه تصمیم مهم ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت

[ad_1]

شورای عالی بورسات تصمیم گیری را درمورد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت ایجاد کرده است که روی سرنوشت 30 میلیون سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، تاثیر می گذارد.

به گزارش ایسنا، در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشتماه پارسال 30 میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام دار شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت شدند.

ارزش این شرکت ها به بیش از 34 هزار میلیارد تومان رسیده است و در دولت قبل از قرار گرفتن مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی تا سهامداران با حضور اعضای هیئت مدیره شرکت ها را انتخاب می کنند.

ایی اففاق که هه عباری ززگگییی انتخابات حسحس یشیش ققار بود در 20 اسفسفدماه سال گذشگذشه صصرت گیگید، اما در ههایی غغغ شش.

در نهایت در دولت جدید، طرح‌هایی برای سهام عدالت تنظیم می‌شود؛ موضوعی که جلسه شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص داده می‌شود و در این جلسه تصمیم‌گیری درمورد شرکتهای سرمایهگذاری سهام گرفته شده است.

یکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف ثبت 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود تا پیش از این شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید پرتفوی خود را در عدالت سهام به عنوان دارایی های تقسیم بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس میکردند. نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکتها در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان شناسایی میکردند.

با حذف این تعریف و بر اساس معیارهای حسابداری، سرمایه گذاری سهام عدالت در شرکت های سرمایه گذاری استانی به عنوان دارایی های بلندمدت طبق طبقه بندی که این موضوع در صورت های مالی و بر اساس تمام موارد منعکس شده است و بنابراین از کاهش ارزش جلوگیری می شود.

یکی دیگر از مصوبات این بود که شرکت سرمایه پذیرفته، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آروده نقدی داشته باشد، پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای تکمیل افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سرمایه گذاری به مشمولان سهام پرداخت کرد. عدالت پرداخت کنند.

ایی افاق باثث ثیشیشد دصصص اکیکیکی سهامداران دای دشایه پذیپذی شحفظشد و اکیکیکی شششولان در ایی ششا ککاکاهش پیپیا کککد.

همچنین پیش از این فقط کانون سرمایه گذاران استانی جهت شرکت در مجامع شرکتهای سرمایه پذیر به نمایندگی شرکتهای سرمایه گذاری استانی از نماینده مشخص میکرد، اما بر اساس مصوبه 13 بهمن ماه سال 1400، تا تیرماه 140 کارگروهی متشکل از کانون سرمایه گذاری های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی با حضور در مجامع شرکت های سرمایه پذیر نماینده شرکت های سرمایه گذاری استانی را می خواهد کرد که به این نتیجه برسد که یک نهاد مردمی به عنوان نهادهای سرمایه گذاری تصمیم گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله. شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده‌ها برای حضور در مجلس دخیل خواهد بود.

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما