شرح اخلاق بد تام کروز از ربان مدیر برنامه های سابقش


اویییی ییی برناههههای تام ککزز (تام کروز) ادعای یکیکیک که یی بازیگزیگ ق ق ی سیسیار بیی یارد بار جقق ناکهیکح بود یکیکآوم کسکس هه سسشش شپت هههسش شپت کککک..

تام کروز یکی از بزرگترین ستارگان سینمای جهان است که از دهه 1980 باعث رونق بخشیدن به گیشه ها شده و با مشهورترین کارگردانان هالیوودی ازجمله استیون اسپیلبرگ، استنلی کوبریک و پل توماس اندرسون کار کرده است.

اما عیییغغ ههه ایی مفقیفقیفقیا، ککزز هه خطاطط ششصیصی پپدرسسس و ککترگگی که درصحیی فیفیمبردایی یارد شهشهت پیپیا ککه سفیس. پارامونت پیکچرز در سال ۲۰۰۶ راه خود را از تام کور و شرکت فیلمسازی‌اش کروز/واگنر پروداکشنز جدا کرد، زیرا گزارش‌ها حاکی از رفتارهای مورد بحث برانگیز این بازیگر ازجمله حمایت عمومی از سایت‌شناسی، تفاوت‌های جنجالی و محکوم کردن از داروهای ضدافسردگی توسط او بود. هالیوودی بوده است.

شرح اخلاق بد تام کروز از ربان مدیر برنامه های سابقش

ایلین برلین، اولین مدیر برنامه های کور در مصاحبه هایی که اخیرا با روزنامه دیلی میل انجام شده است، به جزئیات رفتار این بازیگر پرداخته است. تبلیغاتی برای مجلات نوجوانان را به سمت راست پرتاب کرد، چون می‌خواست به عنوان یک ستاره بزرگ شناختسال شنا کند

تامی خلق و خوی وحشتناکی داشت.او خشم زیادی از پدرش در خود داشت، دمدمی مزاج بود و با یک حرکت کوچک عصبانی میشد. ناامنیاش میدانم برای تولد 19 سال آلبومی از تمام مقالاتی که در مجلات نوجوانان دربارهاش چاپ شده بود به او دادم، اما او فریاد زد: «نمیخواهم در مجلات نوجوانان باشم.» به من گفت خودش را یک میداند، نه یک قهرمان نوجوان. آلبوم را محکم به سمتم پرت کرد و به صورتم خورد.

شرح اخلاق بد تام کروز از ربان مدیر برنامه های سابقش

در سشامبر 2020 فایی صصیعی از صحصحه فیفیمبردایی. ماموریت غیرممکن ۷ به بیرون درز کرد که در آن روز به خاطر عدم رعایت پروتکلهای کوید -19 در حال فریاد زدن بر سر پرسنل بود. مومیایی تا حد زیادی سعی در دست گرفتن کنترل امور داشت.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم