قوه قضائیه خواستار شفاف سازی حوزه رمزارزها توسط بانک مرکزی شد

[ad_1]

تصمیم قوه قضائیه با بیان اینکه بازار رمزارزها در کشور به اندازه کافی شفاف نیست درباره متضرر شدن برخی فعالان بازار این هشدار داد و باری دیگر خواستار ورود بانک مرکزی در شفافیت این بازار شد.

«ذبیح الله خدایان» در نشست خبری قوه قضائیه، با اشاره به اینکه در کشور برخی افراد در زمین در زمین هستند. رمزارزها فعالیت هایی دارند، بر عدم شفافیت و خطرناک بودن این بازار تاکید کرد و گفت: «گاهی افراد در این بازار متضرر می شوند از طرفی کلاهبرداری در این زمینه هم افزایش پیدا کرده است.»

به خدا گفته‌ی پرونده‌هایی درباره کلاهبرداری در جریان رمزارزها هم در قوه قضائیه باز است.

او با اشاره به این محدوده رمزارزها در کشکشر تشییه کککیف شششه، گفگف: «ئیسئیس ققه قضائیه یزیز در ره باکک مکزی و متوییان امر ذکذکذک داز تضا را یییی کککیف ککیید کککیف ککند.»

هه گفگف مه کزی یگیگ متوییان امر بایی در ر س سس ی شفافیفی ایی حزه هه ززیی ساماهی هیا ممنییی درباه آآ انشفافسازی ککند.

تصمیم قوه قضائیه: امکان گذشت ساده از رمزارزها نیست

خدایان با اشاره به این پدیده رمزارزهار خود را بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده است از عدم امکان عبور راحت از رمزارزها گفت: «برخی کشورها برای ورود به جریان رمزارزها تعیین تکلیف کرده اند و بعد از پذیرش آن به عنوان دارایی، دارایی های دارایی بر رمزارزها هستند که برخی هم دارند. عنوان یک آرزو با آن برخورد کرده و برخی کشورهای خارجی هم آن را به رسمیت شناخته شده اند.»

ایی اظهار نظر ظظظ ئیسئیس قق هقض طئیه درشه هکه طططئیس شش قضائیه یزیز یزر رزهزهای ابتدایی هههنمه سس هه ضضور زهزافسزه ها حه باکک مکزیکزی هشهشار داه بود.

محسنی اژه‌ای، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به خطراتی که ممکن است از این ناحیه باشد رمزارزها در آینده دارایی های مردم را تهدید می کنند و برای دولت دردسرآفرین می شوند، گفت: «دادستان کل کشور و سازمان بازرسی نماینده تا از بانک مرکزی بخواهند هر چه زودتر در قبال رمزارزها و همچنین تشریح وظایف دستگاه های مختلف در این رابطه شفاف سازی کند.»

پیش از این نیز دادستان کشور کل اعلام کرده بود: «مسله رمزارزبه آسیبی در جامعه تبدیل می شود و بسیاری از مردم بدون توجه به عواقب این امر وارد موضوع می شوند.»

سکوت رگولاتوری، استمرار پیگیری قوه قضائیه

پلیس فتا در چند ماه گذشته به طور مکرر درباره وضعیت بازار رمزارزاز طرفی در پی انتشار این اخبار و ورود پرونده های کلاهبرداری به قوه قضائیه، شاهد پیگیری مکرر قوه قضائیه نسبت به رگولاتوری هرچه سریعتر رمزارزها هستیم. هستیم.

نکته قابل توجه در این روند آن است که هیچ یک از قضاوت‌های خود را به طور مستقیم خواستار ممنوعیت این حوزه انجام نمی‌دهد و به نظر می‌رسد که آن را پذیرفته و خواستار شفاف و رگولاتوری هرچه سریعتر آن است. در ادامه این موضوع واکنشی وجود ندارد و صرفاً شاهد اظهاراتی در حوزه ریالی دیجیال از طد این .

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما