قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه چهارم اسفند ماه ۱۴۰۰فرارو- قیقیت انواع سکه پاسیسیان امرزز چهاشششه هارم اسفسفد 1400 سس نه آآز نشه ث ث ماند و سکه یک گگی پاسیسیان امرزز یکیکییین و 390 هزار تومان معامه شش.

قیمت هر گرم طلایی 18 عیار تا ساعت 15 امروز چهارشنبه چهارم اسفند 1400 به یک میلیون و 189 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکهی) در نیمه اول امام امروز به ارزش 11 میلیون و 830 هزار تومان رسید که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز سه شنبه 30 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت سکه گرمی 20 هزار تومان کاهش داشت و دو میلیون و 280 هزار تومان به فروش رسید. به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت دوشنبه قیمت سه شنبه قیمت امروز
0.050 73 هزار و 500 تومان 74 هزار تومان 74 هزار تومان
0.100 142 هزار تومان 143 هزار تومان 143 هزار تومان
0.150 210 هزار و 500 تومان 212 هزار تومان 212 هزار تومان
0.200 279 هزار تومان 281 هزار تومان 281 هزار تومان
0.250 347 هزار و 500 تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان
0.300 419 هزار تومان 422 هزار تومان 422 هزار تومان
0.350 487 هزار و 500 تومان 491 هزار تومان 491 هزار تومان
0.400 556 هزار تومان 560 هزار تومان 560 هزار تومان
0.450 624 هزار و 500 تومان 629 هزار تومان 629 هزار تومان
0.500 693 هزار تومان 698 هزار تومان 698 هزار تومان
0.600 830 هزار تومان 836 هزار تومان 836 هزار تومان
0.700 967 هزار تومان 974 هزار تومان 974 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 106 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 243 هزار تومان یک میلیون و 252 هزار تومان یک میلیون و 252 هزار تومان
1000 یک میلیون و 380 هزار تومان یک میلیون و 390 هزار تومان یک میلیون و 390 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 517 هزار تومان یک میلیون و 528 هزار تومان یک میلیون و 528 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 659 هزار تومان یک میلیون و 671 هزار تومان یک میلیون و 671 هزار تومان
1.300 یک میلیون و 796 هزار تومان یک میلیون و 809 هزار تومان یک میلیون و 809 هزار تومان
1.400 یک میلیون و 933 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 70 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 207 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 344 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان
1.800 دو میلیون و 481 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 618 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان
2000 دو میلیون و 755 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم