مدارگرد مریخی امید به مدت دو هفته طوفان غباری را در این سیاره ثبت کرد |

[ad_1]

مدارگرد مریخی «امید» (امید) امارات متحده عربی برای دو هفته طوفان غباری را در مریخ ردیابی و بررسی کند. با این اطلاعات که مدارگرد امید جمع آوری کرده است، منجمان می‌توانند مدارگرد امید جمع آوری کرده است، منجمان می‌توانند مدارگرد امید جمع آوری کرده است، منجمان می‌توانند منشاء این طوفاندا را داشته باشند.

مدارگرد امید از اوایل دی ماه طوفان غباری امسال را تحت نظر داشت که به سرعت تا هزاران کیلومتر گسترش پیدا کرد و مناطقی از مریخ را در بر گرفت.

این طوفان ها به قدری بزرگ هستند که فضا را هم می بینند و باعث می شوند مریخ شوند و به نظر برخی منجمان آماتور از آنها عکاسی کنند. طوفان‌ها چگونه باعث می‌شوند فرار آب از اتمسفر مریخ می شود.

مدارگرد امید با دوربین کیفیت بالا (high-resolution) و اسپکترومتر فروسرخ خود از طوفانی تصویربرداری و رشد و فروپاشی آن را انجام داد.

فضاپیمای امید در مداری قرار دارد که می‌تواند چنین اطلاعاتی را به مدت داشته باشد چند دقیقه تا حتی روزها اندازهگیزهگی ککد.مدایی هه هیی مدایی کهکهآآآ ققار گگفف بودند نچی قابیییی نداشنن و هه حققیها و ززاهای خاص صیححو یشیشند.

آغاز و پایان طوفان

این طوفان غبار از ۸ دی ماه آغاز شد که به سرعت منطقه سیرتیس بزرگ مریخ را پوشاند.این منطقه تیره که از فضا هم دیده می شود، جنسی از سنگهای بازالتی آتشفشانی دارد و تا 1500 کیلومتر بالاتر از استوای این سیاره کشیده شده است. دهانه هلاس در نیمکره جنوبی را پوشاندند که ابرهای بزرگی روی این منطقه را پوشاند، اما غبرهای بزرگی روی این منطقه را پوشاند، اما غهبرهای، ددر ‌کمددر.

تا ۱۵ دی ماه این طوفان به طور طبیعی رشد کرد و تا 250 کیلومتر از سطح سیاره را پوشاند و تا شرق کشیده شد. واس نشان می‌دادند که تا شرق کشیده می‌شد.

در ۱۷ دی ماه، ابهه و ششال ههاس سا در بر یگیگیگفند و اهههها ششان ییاد که غغظظ غار افزا چهاهزهزار کیکیومتیی ششق سیسییسیس یسا پپشانه اسس.

این طوفان تا ۱۹ دی ماه اما همچنان غباری از این طوفان در شرق سیتریس وجود دارد و تصاویر میدادند که این طوفان یک سوم مریخ را در برگرفته است. ۲۴ دی ماه کمتر شد و به کلی از بین رفت.

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما