مهمانپرست: اقتصاد کشور نباید معطل برجام بماند

[ad_1]

سسگگی پیشیپیشی ززارت با ییان ایی سیاسس دولت سیزسیزهه در حح شکشکشکات اقق صصصس اسس، گفگف: اققصاد کشکشر نبای مططط حثحث بججام بماند.

به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست با اشاره به سایت خارجی متوازن دولت سیزدهم با اولویت نگاه به همسایگان افزود: سیاست درست مسؤولان همین نکته است که نباید اقتصاد کشور معطل بحث برجام باشد و ما باید مسیری را دنبال کنیم که اگر برجام به نتیجه برسد، با یک سرعت بهتر فعالیت‌ها را دنبال کنیم.

پیشین وزارت امور خارجه در ادامه اضافه کرد: اگر احساس کردم که طرف مقابل نمی‌خواهد به خواسته‌های خود عمل کند یا می‌خواهد شروط را اضافه کند و یا بخواهد از موضع بالا زیاده‌خواهی کند، ما بدون اعتنا به بحث برجام می‌توانیم مسیر خود را دنبال کنیم. .

وی با بیان اینکه برای مشکلات، فشارها اول باید ریشه یابی و بررسی شود، گفت: یکی از کارهایی که حتما باید انجام شود، ریشه یابی اشکالات ردیف های بودجه و مشکلاتی است که از طریق بررسی آنها می توان به رهایی از مشکلات و فشارها پی برد.

مهمانپرست ادامه داد: یکی از نکات مهم در بحث بودجه، این است که بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها یک ردیف بسیار بزرگ است که معمولا بیش از 2 برابر بودجه عمومی دولت است و نشان دهنده یک ضعف ساختاری است.

سفیر پیشین ایران در تایلند با بیان اینکه دولت اگر میخواهد تحریمها را خنثی کند باید بدون توجه به برجام، مسیر اقتصادی را به دنبال کند، اضافه کرد: اول باید هرینه های سنگین دولتی را کاهش دهد و با یک سیاست برنامه ریزی شده، بدنه دولت را کاهش دهد. کوچک و بخش خصوصی را تقویت کند.

مهمانپرست با توجه به اینکه برای اینکه بخش خصوصی بهتر شود باید توجه داشته باشید که باید تولید شود، گفت: برای اینکه کیفیت بهتری پیدا کند و از نظر کمی یک جهش اقتصادی باشد؛ باید نیازهای تولید را با یک دیپلماسی داشته باشد. قوی، کند.

این دیپلمات کهنهکار اضافه کرد: در کنار این کار، باید بازارهای شناسایی شوند و مزیت های نسبی برای ورود به بازار هدف را در نظر بگیریم دیپلماسی قضاوت اقتصادی که در روابط با کشورها به ویژه همسایگان، یک برنامه جدی برای توسعه همکاری های اقتصادی با آآها داششه باشیشی و از زیزی جغجغافیایی کشکشران بسسآپ ترازیزی وحکآپی و هزیهزیه ححل کالاهاییاهایه کشکایی ههسایهیه وققاا ککهه و ققرت ققابتی.

وی گفت:. از طریق انعقاد نامه‌هایی که می‌توانم با آن‌ها تماس بگیرم، هم می‌توانم بر روی تعرفه تصمیم بگیریم و هم برای جلوگیری از مالیات مضاعف تصمیم بگیریم که در اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای کاری انجام دهیم. تازه داشته باشیم و با کشور ها را شکل بدهیم.

بنابر این، راه عدم وابستگی کشور و اقتصاد آن به برجام، این است که یک طراحی داشته باشد تا بتوانیم بودجه را از طریق دولت و پایین آوردن هزینه های دولتی کاهش دهیم. زمینه صدور کالا و خدمات تقویتی تا انرژی را به دست بیاورند.

وی با بیان اینکه یکی از نکات مهم غیر از صدور، استفاده از خدمات ارائه شده است، گفت: ما باید مهارت های تخصصی را افزایش دهیم و سعی کنیم در بخش های مختلف فعالیت ها، آموزش دیپلماسی اقتصادی و حرف های را در دستور کار قرار دهیم. متخصصان ما در حوزه‌های مختلف می‌توانند در خارج از کشور را برعهده داشته باشند و می‌توانند با یک سازماندهی خوب از طریق همکاری و امضای امضای نامه‌های مختلف، نیاز بازارهای کار آن‌ها را ارزیابی کنند و با فرستادن نیروی متخصص، هم درآمدزایی و هم درآمدزایی داشته باشند. ایجاد شغل کند.

این دیپلمات‌های سابق کشورمان بیان داشت:. با بررسی‌های مختلف می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که یک حلقه مادهای برای اینکه دولت را به خواسته‌های اصلی خود برساند، این حلقه مفقوده، دیپلماسی اقتصادی است.

وی گفت: دیپلماسی اقتصادی با یک سری تصمیم گیری و یک سری دستورات اجرایی اجرایی نمی شود و به یک ساختار نیاز دارد در این ساختار باید نقش تمام سازمان ها و وزارتخانه هایی که به شکلی در این کار دخیل هستند، مشخص شود که هماهنگی بین این دستگاه ها بسیار.. مهم است.

پرست رهبر کرد: یک میهمان لازم است تا همه سازمان های دولتی وظایف مشخصی داشته باشند و وظیفه وزارت امور خارجه به عنوان این مهم بسیار مهم است تا خود را برای مدیریت یک کار بسیار موثر و هماهنگ کننده دستگاه هایی که در این کار نقش دارند، انجام دهند. کند.

سفیر پیشین کشورمان در تایلند، گفت: اگر تصمیم بگیریم که اقتصاد کشور را با شجاعت و سرعت برنامه ریزی به مرحله اجرا دربیاورد، باید در کنار آن ساختار دیپلماسی اقتصادی را شکل دهد تا ورود وزارت خارجه به بحث های اقتصادی در فعالیت های وزارت امور مربوط باشد. خارج به حد بالای خودش برسد.

وی اضافه کرد:. توان برقراری یک ارتباط خوب با کشور های دیگر را پیدا کنیم.

بنابر این تفکر باید جا بیفتد و یک جریانی برای دیپلماسی شکل بگیرد. مزیت داشتن ۱۵ همسایه استفاده را ببریم.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

بهترین سایت شرط بندی: یک نگاه جامع به دنیای پیش‌بینی و شرط‌بندی آنلاین
افزایش فالوور اینستاگرام راه‌ها و اهمیت آن
فالوور اینستاگرام راهی برای رشد و توسعه در شبکه‌ی اجتماعی محبوب
سایت شرط بندی: جاذبه‌ای هیجان انگیز در دنیای قمار
سایت شرط بندی معتبر: جایی که بازی و شانس همدیگر را ملاقات می‌کنند
بهترین سایت انفجار با ضریب بالا: راهی برای برنده شدن در بازی های شانس
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliancesدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما