نهنگهای قاتل برای اولین بار حین شکار نهنگهای آبی دیده شدند – زومیت

[ad_1]

دسته هایی از نهنگ های قاتل در حال تعقیب، گرفتن، خفه کردن و سپس خوردن بزرگترین موجودات روی زمین یعنی نهنگ آبی دیده شده اند.گران این ارکاها را که نهنگ قاتل (Orcinus orca) نیز نامیده می‌شوند، در حال حاضر از پای درآوردن نهنگهای آبی (Balaenoptera musculus) طی سه رویداد متفاوت در سواحل جنوب غربی استرالیا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ مشاهده کردند.

طبق مطالعاتی که 21 ژانویه در مجله Marine Mammal Science منتشر شد، هر رویداد شامل 50 تا 75 نهنگ قاتل میشد و بیش از 12 مورد از این ارکاها (نهنگهای قاتل) در هر سه حمله شرکت داشتند.

طی این کشتارهای وحشیانه، ارکاها روی سوراخ بینی نهنگ آبی را میگرفتند، او را به زیر آب میکشیدند و در یک مورد، زبان نهنگ زنده را بردند پیتمن، بومشناس دریا در مؤسسه پستانداران دریایی در دانشگاه ایالتی اورگن به لایوساینس گفت:. قاتل، یییی با هه کار یکیکند و هههگهای قاتل زیایی ججد دارن.

سه هدف اصلی این طرح سوال را که چرا انسانها قبلاً چنین حملات وحشتناکی را می‌بینند به گفته‌ی پیتمن، پاسخ ممکن است دو قسمتی باشد:؟

نهنگهای آبی هنوز در حال بازیابی از انقراض تقریبی خود از نهنگهای قرنهای 19 و 20 هستند حتی خطرناک، این گونه در معرض خطر قرار دارند؛ اما اکنون، جمعیت نهنگهای آبی از جمله در آبهای جنوب استرالیا در حال افزایش است که شاید بتوان گفت. از انقراض تقریبی قبل از این آببازسانان بزرگ، ارکاها نهنگهای آبی را شکار میکردند، اما پس از آن با کاهش تعداد نهنگهای آبی برای شکار، ارکاها ممکن است روی طعمههای دیگر انتخاب کنند. پیتمن گفت احتمالاً مهارتهای لازم برای غلبه بر نهنگهایی به آن بزرگی را از دست دادن بااینحال اکنون به نظر میرسد که ارکاها نهنگهای آبی بیشتر را میبینند و استراتژیهای شکاری را پیدا کردهاند که به شکار طعمه بزرگی خاص زبان نهنگ آبی یا تکه گوشت مورد علاقه را میدهد. ارکاها می‌شود.

نهنگ قاتل در حال تعقیب نهنگ آبی / Orcas chased blue whale

ارکاها نهنگ آبی تنها را تعقیب کردند و در تمام مدت آن را گاز می‌گرفتند و سعی می‌کردند سرعت دهندند.

گرفتن نهنگ‌های آبی مانند تلاش برای راه‌اندازی قطار است

نهنگهای آبی را به سختی می توانم گرفت (باله های آنها می توانند در شیارهایی در بدنشان قرار بگیرند، باله پشتی کوچکی دارند و دم آنها با سرعت بالا و پایین میرود).

پیتمن گفت: «زمانی که در جنوبگان با ژاپنیها در مورد نهنگها بررسی میکردم، صیادان پیر نهنگها میگفتند که آنها نهنگهای آبی را با سرعت 22 کیلومتر بر ساعت بهمدت 8 تا 10 ساعت دنبال میکنند و نهنگها فقط شنا میکنند آنها استقامتی باورنکردنی دارند..» بااینحال، ارکاها راههایی برای حمله به موفقیتآمیز به نهنگهای آبی پیدا کردهاند.

اولین حمله در حال حاضر انجام شد که کشتی تحقیقاتی در 21 مارس 2019 با آن مواجه شد. بود.پژپژهشگهشگان در ططالهه خودنششنی «ههه آآی ههزز در تلاش برای ففار از سس هاججان بود و دشش شا یهشهشت ککان یییاد.»

حتی یکی از ارکاها شروع به گاز گرفتن زبان نهنگ آبی کرد و طول نکشید که نهنگ مرد.پس از آن تعداد ارکاها به حدود 50 عدد رسید و آنها همراه با پرندگان دریایی بقایای نهنگ را خوردند.

آثار حمله نهنگ قاتل روی بدن نهنگ آبی / blue whale

ری بدن هههگ آآی بر اثث ححهه اککاها جای ایندان ییی هیشیش و کههایی از باف چچی یپشاننه بدن او ککه ششه بود.

حمله ارکا یا نهنگ قاتل به نهنگ آبی / اورکاها به نهنگ آبی حمله می کنند

ارکاها که نهنگ منطقه و در واقع دلفینهای بزرگ هستند، به نهنگ آبی در سواحل استرالیال جیبرالیالجنون.

ارکا زبان نهنگ آبی را گاز می گیرد / orca bites tongue of blue whale

یک ارکای ماده زبان نهنگ آبی را که هنوز زنده است، گاز می‌گیرد.

دم زخمی نهنگ آبی / دم زخمی نهنگ آبی

دم زخمی نهنگ آبی

حمله ارکاها یا نهنگ های قاتل به نهنگ آبی در سواحل استرالیا / حمله اورکاها به نهنگ آبی

ارکاها در سواحل جنوب استرالیا به نهنگ آبی که به سرعت در حال ضعیف شدن است، حمله می کنند.

حمله دوم در 6 آوریل 2019 در 25 کیلومتری حمله اول رخ داد. . برابر طول ارکاها بودند پژوهشگران در مطالعه خود نوشتند: «اگرچه هنوز زنده بود، تکه های بزرگ پوست و از پشت سر و بدن نهنگ آبی کنده شده بود و همچنین آثار گاز گرفتن و جای دندان روی بدنش دیده می شد.»

مقالات مرتبط:

هر زمان که نهنگ تلاش میکرد به پایین شیرجه بزند تا فرار کند، ارکاها او را به سمت سطح میدادند، سپس ارکاهای دیگر روی سر و سوراخ بینی او میکردند تا نتواند نفس بکشد و دوباره او را به پایین هل میدادند. مرد، ارکاها بدن او و از جمله زبانش را خوردند پیتمن گفت: «این نهنگ جوان به اندازهای جوان بود که شاید حتی نباید از مادرش دور میشد این احتمال وجود دارد که ارکاها او را از والدش جدا کند و مادرش مجبور شود باشد. برو، چراکه هیچ کاری نمی‌توانم انجام دهم.»

حمله سوم نهنگهای قاتل حدود دو سال، در 16 مارس 2021 رخ داد. قابل‌توجه، ارکاها نهنگ آبی را زیر آب هل دادند و او دیگر زنده دیده نشد.

پیتمن گفت بازی همه بسیار شبیه هم بودند، نهنگهای قاتل در امتداد پهلوی نهنگ آبی میکردند و بالهها و دم او را میگرفتند تا سرعتش را کم کنند.

جان توتردل، پژوهشگر ارشد مطالعه مرکز تحقیقات آببازسانان در استرالیای غربی که اولین حمله را در سال 2019 دید، گفت: «این رویداد یک رویارویی شگفت‌آور است تا به حال، در آثار علمی مرتبط با پستانداران دریایی گفته نشده است که نهنگهای قاتل قدرت انجام داده‌اند. چنین کارهایی را دارند.»

این احتمال وجود دارد که پنجره های رو به گذشته باز پیتمن گفت:.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما