(ویدیو) خلاصه بازی استقلال ۱ – ۰ فجرسپاسی؛ گل ارزشمند سلمانی

[ad_1]

تیم فوتبال استقلال در هفته نوزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از ساعت 19 امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه آزادی به افجرسپاسی رفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید. .

استقلال در شرایطی در این بازی به پیروزی رسید که تیم فجر سپاسی تنها تیم یک تیم کابلو لیگ برتر است که می تواند این بازیکن را به خدمت بگیرد و پیش از این مسابقه نیز به ادامه حضور سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند در استقلال به دلیل مشمول شدن این بازیکنان معترض بود که پیش از این. از بازی، وضعیت این بازیکنان تکلیف شد و دو بازیکن استقلال سرباز شدند.

نیمه اول

دقیقه ۲: پاس ایییحسیحسی حسیحسیزاه هه ککی یاگگا ایی بازیکزیک ووی ققار داد که ضضه ززییی او ا اییان صاقیقی ففف ککد.

دقیقه ۷: ایییحسیحسی حسیشی ه روا شش دروازه فجفج سپاسی سیکد، قصقص باز زکد روازه ایی یی اه تپپ هه شکشکی طططناک هه یییون ففف.

دقیقه ۲۱: آمانوف از پشت جریمه اقدام به شوتزنی کرد که با دفع ایمان صادقی همراه شد.

دقیقه ۲۳: ضربه ایستگاهی برای فجر سپاسی با ارسالی بلند روی دروازه استقلال همراه و در شرایطی که به نظر می رسد روزبه چشمی روی توپ اثر گذاشته و توپ به شکل خطرناکی از کنار دروازه راه اوت شود، اما داور مسابقه کرنری تشخیص داده نشده است.

دقیقه ۲۹: بار یگیگ آآانف تلاش تکد تا دروازه فجفج سپاسی سیا بایک ضضه ناگهایی وففی باز ککد که ایی بار هه ایی ششش و ن هه ککنر اد.

دقیقه ۳۰: آمانوف که چند بار برای باز کردن دروازه فجر سپاسی اقدام کرد، این بار با حرکات تکنیکی خود مدافعان این تیم را به هم ریخت که در انتها هم مغلوب ایمان صادقی شد تا کرنر دیگری نصیب استقلال شود.

دقیقه ۳۱: ککن اسیسازه یفج سپاسی، ر ییان سسدگگی بازیکزیکان گ ه صش کهکهکه پسم هش ججفس سسمایی ججسی، اماضزیک از بالای درازه زاهی اوت شش.

دقیقه ۳۳: بازیکنان استقلال سعی دارند با ضربات از راه دور دروازه فجر سپاسی را باز کنند که این بار نوبت به صالح حردانی حردانی رسید، اما به زمینی این بازیکن را هم صادقی کرد.

دقیقه ۳۵: روزبه چشمی از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

دقیقه ۳۶: اسسال اححد ززهههحح حیی دروازه اسسققال یییواسسس هه حقققییی طططناک تبیییشششکه مدافان اسسققال تن هه ککنر ا هه ککنر ادند.

دقیقه ۳۷: داور مسابقه دانیال کردستانی را با کارت زرد جریمه کرد.

دقیقه ۴۲: ری یکیکهکایی یو ییان ججفف سسمایی و ایییحسیحسی ققابل دروازه هه آآانف فسی با ککک هه هققق مدافف فجفج سپسپ سیه هه اوت ففف.

دقیقه ۴۳: رودی ژستد با خطایی که وسط زمین انجام داد، کارت زرد دریافت کرد.

نیمه دوم

دقیقه ۵۰:۵۰ ززیی یکیکیکفس با ششی از راه هور دقص باز ککد اوازه فجفجسپ با واککش اییان صاقیقی قیاهی هیکنر شش.

دقیقه 54: کرنر ارسالی روی دروازه فجرسپاسی با تعلل خط دفاعی این تیم همراه شد و در ادامه احمد زندهروح توپ را در اختیار گرفت که با اشتباه او و فرصت طلبی جعفر سلمانی، گل استقلال به ثمر رسید.

دقیقه ۶۷: رضا علیاری از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

دقیقه ۷۲: احمد زنده‌روح از راه دور اقدام به شوتزنی کرد که این بازیکن را از کنار دروازه راه افتاد

دقیقه ۷۵: فف ان دانا در حححقطهطه یه اسسققال مقایسه ا ب دکه اداهه با اققاد هه ططای پپالی، هه داور بازی معتضض شش تا کارت ززد دییافف ککد.

دقیقه ۸۳: زبیر نیک‌نفس بار دیگر اقدام به شوتزنی کرد که از راه دور او توسط ایمان صادقی تبدیل شد .ب کران صادقی تبدیل .ب کراه

دقیقه ۸۹: ککی یاگگا هه ححطه ججییه فجفج سپسپ باپاس رو هه یییوو سسی ههی رقار ماد یکهشق ایی بازیکزیک اییان صاقیقی هه ککنف ففسسساد.

دقیقه ۵+۹۰: حرکت تکنیکی امیرعلی صادقی در محوطه جریمه فجر سپاسی ثمری، اما اشتباه مدافعان در دفع توپ باز هم موقعیت را به استقلالی ها داد که این بار شوت مهدی مهدیپور پس از برخورد به دروازه و سپس ایمان صادقی به کرنر رفت.

ترکیب استقلال: سید حسین حسینی، روزبه چشمی، زبیر نیکنفس، محمد دانشگر، مهدی مهدیپور، جعفر سلمانی (2 + 90 – عارف غلامی)، صالح حردانی، امیرحسین حسینزاده (86 – سعید مهری)، کوین یامگا، عزیزبک آمانوف (60 – امیرعلی صادقی) و رودی ژستد (۸۶ – ارسلان مطهری).

ترکیب فجر سپاسی: ایمان صادقی، محمد قنبری، رضا علیاری، علی ملایی، حمید نعمتی (80 – شهرام گودرزی)، دانیال کردستانی (59 – محمدعرفان معصومی)، احمدرضا زندهروح (80 -)، اتابک زارعی، یوسف وکیا، فرزان دانا و محمد کاظمی (59) – حسین مهربان).

داور: رضا عادل

[ad_2]

Heidi Avery

پنکه تی وی جنرال. کارآفرین. پیشگام زامبی مغرور. تحلیلگر. خالق شیطانی متعصب توییتر.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما