(ویدیو) خلاصه بازی نساجی ۰ – ۰ استقلال؛ بازی سرد در مشهدتیم استقلال از ساعت 17 امروز (دوشنبه) در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد به مصاف نساجی مازندران رفت و با تساوی فوتبال بدون گل متوقف شد. شده بودند.

شاگردان فرهاد مجیدی با این تساوی 48 امتیازی شدند و دوباره در صدر جدول نشستند.

نیمه اول

دقیقه یک: ححهه سسیی سساجی جییی دروازه اسس کهر ححطه ججیه هه ضضا ججففی سیسیسی، با ضضه ایی بازیک هپپ مپسکه تپ مدف زففان اسسققال هه ککنر فف.

دقیقه 5: ارسال محمد دانشگر روی دروازه نساجی با ضربه سر رودی ژستد و دفع توپ توسط علیرضا حقیقی همراه شد که امیرحسین حسینزاده روی توپ برگشت و در دهانه دروازه صاحب موقعیت شد، اما دروازه را باز کرد و یک کرنر به استقلال رسید.

دقیقه ۶: کرنر استقلالی ها در شرایطی که پس از چند رفت و برگشت به جعفر سلمانی رسید، این بازیکن را در موقعیت خوبی قرار داد که ضربه سلمانی به تیر دروازه برخورد کرد و راهی اوت شد.

دقیقه ۱۵: حامد شیشی از راه دور و یی یک ضضهه ایسیسگاهی اققام هه ششززز هه سست دروازه اسسققال ککد که اثثگذایی سیسیحسیحسی حسیحسیی یکیکجینن هه سساجی سیسیسی.

دقیقه ۱۷: ایوب کلانتری از پشت جریمه تصمیم به شوتزنی گرفت که ضربه او را با اختلاپشی کم از بالدر درواز ردر.

دقیقه ۲۳: متین کریم‌زاده مدافع – هافبک نساجی از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

دقیقه ۲۴: اسسققایهیه یهیی وارک ححطه یجییه سحاجی جیشندی سس در اداهه تپیپی کهکه هوی یژسد سیسیسی هه خوی تسطسط ایی بازیکزیک اسسفاهه ششش وضضه او هه اوت فف.

دقیقه ۳۳: سسود شجای یر صیشایطی که اوت صیصیا ششه بود و یییی سسی بازی زیا آغاز ککدند ا تپپ وارد ززیی شش تا با کارت زز داج ججیه ششد.

دقیقه ۴۰: ززیی یکیکیکفس از پشپش ححطه ججیه های هه سست دروازه سساجی ششیک ککد که با اثث گذایی عیییضا واقعی ایی تپپ پهی هیکنر پش.

دقیقه ۱+۴۵: اییب ککانتی بار یگیگ اققام هه ششزززی هه سست دروازه اسسققال ککد ایی بار تپپ پر آغآغ شسیحسیحسی حسیحسی آآام گگفف.

نیمه دوم

دقیقه ۴۶: ضربه امیرحسین حسین‌زاده در محوطه جریمه نساجی از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۴۹: شوت ژست با بی‌دقتی از بالای دروازه نساجی به بیرون رفت تا او یک موقعیت را از دس را از دس بدهد.

دقیقه 53: اشتباه مدافع نساجی می‌رفت برای استقلال ایجاد کند ولی حامد شیری ادجاده کار رابراد.

دقیقه 54: ارسال حسین‌زاده با ضربه سر ژستد همراه بود اما علیرضا حقیقی به زیمبایی مانع باز شدن شروازه شد.

دقیقه 59: ضربه محکم حسین‌زاده به مدافعان نساجی برخورد کرد.

دقیقه ۶۵: باز هه تپپ در حححطه ججییه سساجی هه حسیحسیزاه هسیسی و هه بازیکه اسسققال محل درچاچچچب دروازه نداشش.

دقیقه ۶۹: پاسکاری استقلالی ها در نهایت با ضربه به پشت جریمه آمانوف همراه شد و تورن واقعی را با کرن

دقیقه ۷۸: پاس خوی هه سسسود شجایی سیسیسی ی واس س زیک یزه اسسققال کک ححد دا کهشگ تپپ پاسس هکنف پفسساد.

دقیقه ۸۱: در برخورد مطهری با واقعی، نقش استقلال نقش بر زمین شد اما داوری اعتقادی به پنالتی نداشت.

دقیقه ۸۷: مطهری بار دیگر در محوطه جریمه نساجی روی زمین افتاد که داور تصمیم به ادامه بازی گرفت بازی گرفت

ترکیب نساجی: علیرضا واقعی، حامد شیری، سعید بیگی، امیرمهدی جانملکی، اکبر صادقی، مرتضی منصوری، ایوب کلانتری، رضا جعفری، متین کریمزاده (56 – مهرداد عبدی (81 – حسین زامهران))، مسعود شجاعی و کریم اسلامی (74 – صابر حردانی) .

ترکیب استقلال: سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، روزبه چشمی، عارف غلامی، زبیر نیکنفس، مهدی مهدیپور، صالح حردانی (72 – ارسلان مطهری)، جعفر سلمانی، امیرحسین حسینزاده (83 – آرمان رمضانی)، کوین یامگا و رودی ژستد (55 – عزیزبک آمانوف) .

داور: علی صفایی


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم