پایان مهمانی افغان‌ها در ایران؛ از متن تا حاشیه

[ad_1]

برترین ها: این خلاصه‌ای از یک گزارش درباره هشتگ «پایان مهمان» است که در یکی از مقالات وب‌سارسی فارسی شش‌سارسی است.

گفتگوی 50 دقیقی از محمدجواد وزیر امور خارجه ایران با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز. برای بازگشت به وطن خود به آن پاسخ بدهند.گروهی هم این هشتگ را نژادپرستانه برشمردند.

افغان ها

مهرداد درویشپور جامعه شناس و استاد دانشگاه ملاردین سوئد درباره هشتگ پایان میهمانی میگوید: «واژه میهمان قدمتش به دهه ها میرسد، حتی در جامعه غرب؛ اما به پناهجویان و پناهندگانی که به سیاسی یا بر اثر جنگهای داخلی و خارجی از خود فرار کرده اند، اطلاق میکنند. نمی شود سالها پیش به نیروی کار مهاجر که به غربی میرفتند لقب «کارگر میهمان» داده شد عبارتی که امروز به شدت نقد است، چرا که بسیاری از این افراد کار، به صورت موقت در آن کشور ساکن نمی شوند. آن جغرافیا ساختند.

فرزندانشان آنجا به دنیا آمدند و حتی در آن سرزمینها از دنیا رفتند به مرور مسجل شد کلمه میهمان به این افراد نابخردانه است؛. ففد را د صصر با ای از زقققی پیشیپیشی او (ههگام رود هه کشکشر تیکیک) تدایی ییککد هه در بری ازز مکشهها امرزز زورد انققاد اسس.»

افغان ها

او با ذکر این مقدمه تاریخی درباره واژه میهمان میگوید اساساً چنین تعریفی برای افغانستانیتبارهای ساکن ایران (که بسیار ظریف به اشتباه آنها را «افغانی» که واحد پول افغانستان است، مینامند!) از اساس نادرست است: نادرستی این عبارت از چند جهت است. واژه میهمان ناظر بر این تعریف است که افراد مورد اشاره دیر یا زود باید بهشان بازگردند؛ در حالی که در عصر جهانی میلیون ها انسان در کل کره زمین جابهجا می شوند و در آنجا به کار و تحصیل می کنند، یا از کودکی در کشوری در آنجا بزرگ می شوند. می‌شوند و زندگی تشکیل می‌دهند و همان جا دفن می‌شوند.

مهرداد درویشپور به طور خاص به تبعیضهای متعددی که در حوزه حقوق شهروندی به افغانستانیها روا شده اشاره میکند و میگوید: بسیاری از افغانستانیها در ایران از حق تحصیل بازماندهاند، برای دریافت کارت اقامت با مشکل مشکلاند، ازدواج مردان آنها با زنان ایرانیتبار با تبعیض روبرو هستند. است، از سخت ترین شرایط برای تامین شغل، مسکن و نیازهای زندگی.

افغان ها

ماجرای رفتار شهرداری اصفهان در چند سال پیش را که برای ایجاد امنیت و اطمینان خاطر بازدیدکننده از ورود افغانستانی بارها به پارک صفه کرده بود، حتماً بهیاد دارید. آیا انتقال حس یک گناه ومسئولیت جمعی برای جرمی که یک افغانستانیتبار در آن نقش داشته است، پدیدهای رایج است که از آن خارج می شود، آیا تا یک فرد شنیده می شود. مصادیق تعمیم های نژادپرستانه است.

آقای درویش هشت پور تأکید می کند که از پایان میهمانی کاملاً نژادپرستانه استفاده می کند: چنین رفتاری در حوزه «نژادپرستی نوین» می گیرد که خارجیستیزی و مهاجرستیزی و پناهندهستیزی یکی از مصادیق آن است.

ماجرای هشتگ پایان میهمانی چه بود؟

افغان ها

کاربییی یریک تییییییی که بعد آآ را حذفآ از ههججان افغاسسسایی یر اییان ذذذش: براد زیززیز و واهه گگایی افغاسسسایی، طفطفا هه هاهات بگگد.

برادر و خواهر افغانستانی ما در کشور خود با بحران شدید و بیکاریم اقتصادی لطفاً به خانه برگردید.

تعداد هشهشگهایی با ایی ضضون حححو بود، اما قق هه ققگه آآ پپداختند و از حضحضر مرد افغاسسسان رکند حظه هه هحظه یشیشش ش هه هحظه یشیشیشر شش.

علی عبدی، فعال سیاسی که مدتهاست از آمریکا به افغانستان رفته و در آن کشور کار و زندگی می کند، در حساب توییتر خود نوشت: اگر احساس کردید پرسشگر شبکه طلوع ایرانی به وزیر خارجه ایران توهین کرده احتمالاً این خاطره باشد که چشم و گوشتان عادت داشته باشد. چشم و گوش خود را در وضعیتی برابر با یک ایرانی ببینید.

افغان ها

یکی از کاربران توییتر هم به کارهای سخت و طاقتفرسایی که افغانستانی های مهاجر در ایران انجام می دهند، اشاره کرده و نوشته است: «ولی افغانی اگر هم به تعبیر شما مهمان است، بر سفره هیچکدامتان ننشسته و کاسه گدایی به دست نگرفته از بد روزگار مهاجر. شدیم و مهاجرتمون هیچ عائدی هم اگر برای خودمون نداشت، اما برای شما فقط استحکام زیرساخت شهرهاتون رو در پی داشتید، بگذریم که دستمزد آن را هم تناول میکردید گاهی #پایان_مهمانی ».

افغان ها

مهاجرت افغانها به ایران و مشکلات معیشتی آنها موضوعی جدید و تازه نیست، اما با این وجود تا به حال راه حلی برای حل این مشکلات در نظر گرفته نشده است.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما