پیشگامان تصويري طراحي اپل؛ گمانه‌زني درباره جانشین تیم کوک – زومیت

[ad_1]

تیم کوک در اوت سال 2011، بهعنوان جایگزین استیو جابز فقید سکان هدایت اپل را در دست گرفت و با گذر از تمامی چالش ها و مدیریت پایدار، اپل را به باارزشترین شرکت جهان تبدیل کرد. 60 سال سن دارد و دوران بازنشستگی در حال نزدیک شدن است؛.

مقاله مرتبط:

تیم کوک، سال گذشته در پادکست Sway و مصاحبه با روزنامه نگار سرشناس، کارا سویشربه مسائلی مانند تسلا و جایگاهش در وسایل نقلیه الکترونیکی پرداخت و احتمال می دهد که احتمالا 10 سال دیگر در اپل حضور نخواهد داشت. پاسخ به این سوال جواب داد:

10 سال دیگر احتمالا نه؛ اما می توانم به شما بگویم الان احساس خوبی دارم بااینحال، 10 سال دیگر مدت زیادی است و احتمالا نه، من ده سال دیگر در اپل حضور نخواهم داشت.

کوک از زمان پذیرش مشارکتی اپل در سال 2011، شرکت واقع در کوپرتینو را به موفق ترین برند فناوری در جهان تبدیل کرده است سبک او آنچنان پرزرقوبرق و شیوه کار وی به اندازه بنیانگذار شرکت، استیو جابز، بهیادماندنی نیست؛ اما اما کوک در تجارت. و زندگی، در بخشی از DNA اپلیکیشن نهادینه شده است و این جزوه از میراث به‌یادماندنی او می‌شوی.

اما برخی از افراد پیشگام در تیم اجرایی شرکت، می توانند بهترین گزینه را برای جایگزینی کوک و تصدی مقام مدیر در باارزشترین شرکت دنیا داشته باشند. که چرا ممکن است نامزدهای خوبی برای این سمَت بررسی شود.

پیش از شروع باید به این نکته توجه داشت که بدیهی است در اینجا سن عاملی مهم خواهد بود؛ زیرا فرد جایگزین به سرمایه گذاران در وال استریت و همچنین کارمندان و مصرف کنندگان اطمینان خاطر می دهد که او نهتنها دارد، بلکه مایل به فرماندهی این شرکت برای مدتزمان است. بزرگ است.

کریگ فدریگی محبوب

کریگ فدریگی اپل

به جرئت می توانم بگویم که کریگ فدریگی با شخصیت بسیار دوستنیاش، محبوبترین مدیر بالارده در اپل خواهد شد. ساهه هههسیسی نرمافزار آپس ارائه ای اهایی ککپپییی برای بر هه هگفف ایی سس ههه اسس کهکهههیژه یژهر یکیکشصیکشششحص و ششصیصیححح، سیسیار اههی ارد.

افزون براین، فعالیت های طولانی در اپل، او را با تمام سیاست های سازمانی این شرکت آشنا کرده است و همین موضوع را می تواند به گزینه های احتمالی از سوی سهامداران تبدیل کند. انتخاب خود را بهعنوان شخصیتی محبوب در دل طرفداران اپل جای می دهد؛ بنابراین، انتخاب کریگ هم می تواند طرف راضی کند و هم در حمایت سهامداران باشد.

گرگ جازویاک

گرگ جازویاک

تقریباً تمام آنچه در بالا درباره فدریگی گفته بود، در مورد گرگ جازویاک، … مدیر ارشد بازاریابی اپل در سراسر جهان نیز صدق می کند از سال 1986 در اپل فعالیت های وی در داخل و از شرکت های بسیار محبوب و یک شخصیت شناخته شده است که نقش وی در مارکت است؛ اما جازویاک 56 ساله دارای تجربیات فنی نیز می باشد. هست؛. زیرا قبلا در تیم مکینتاش بوده و به تولید آیپاد و آیفون اصلی کمک شایانی کرده است او مانند فدریکی یکی از مهم ترین رکن های اصلی اپل می شود و ارتقای وی به سمت نقطه دیگر اصلا دور از انتظار خواهد بود.

جف ویلیامز

تصویری از جف ویلیامز و تیم کوک

در این فهرست، جف ویلیامز .. در بین گزینه های برتر بهعنوان سومین فرد مهم انتخاب شده است کوک قبل از تصدی سمت سروری، بهعنوان مدیر ارشد عملیاتی در اپل خدمت میکرد این نقش در حال حاضر توسط جف ویلیامز ادارات می شود؛ ازاینرو، بسیاری از جف را عامل بعدی اپل و شانس آن هستند. را برای تصدی این مقام بیش از هر فرد دیگری می‌دانند.

ییییازز 58 ساهه از سال 1998 با اپ بوه و قشی اساسی سی ن اشش اسس. ساعت هوشمند اپل را هدایت می کند؛.. محصولی که به واسطه آن، اپل بزرگترین ساعت ساز جهان می شود علاوه بر براین، مانند فدریگی و جازویاک، ویلیامز نیز در رویدادهای اصلی سخنرانی اپل حضور دارد برای مثال، در سپتامبر گذشته، وی برای رونمایی از اپل واچ سری 6 انتخاب کنید. شد.

تیم کوک قطعا هیچ وقت جایگزینی برای استیو جابز نبوده است؛ اما حضور آرام، جنبه های مختلف مسائل اجتماعی باعث شده تا بسیاری از مؤلفه های اپل در دوران پس از جابز شدن شخصیت و حضور فعال در اپل بسیار مهم باشد و هر سه گزینه یعنی فدریگی، جازویاک و ویلیامز بهخوبی با این استانداردها مطابقت دارند و باید هر یک از آنها که مسئولیت تیم کوک را بر حمایت از حمایت سرمایه گذاران، کارمندان و ناظران شرکت قرار می دهند.

اگر ملاک را ملاک قرار دهید و فرض کنید که تیم کوک 10 سال دیگر و در 70 سال اپل را ترک کند، فدریگی 61 ساله، جازویاک 66 ساله و ویلیامز 69 ساله خواهد بود؛ بنابراین، فدریگی می تواند بهترین گزینه در بین مدیران بالاردهی اپل باشد. باشد.

آچار فرانسه‌های اپل: فیل شیلر و اِدی کیو

فیل شیلر

از زمان مدیریت استیو جابز، ادی کیو و فیل شیلر بخشی از رهبران ارشد اپل بوده اند و در این شرکت در نقش های بسیار مهم حضور دارند.

در حال حاضر، کیو معاون ارشد نرم افزار و خدمات اینترنتی اپل است. وی بر کلیه ابزارهای کاربردی این شرکت ازجمله اپل پی، اپل موزیک، آیکلاد و … نظارت دارد و از سال 1989 در این شرکت بوده است. یزیز ققلا معاون اشش بازاییایی اپپ در سساسس جهان بود.

نکته ای که باید به آن توجه داشت، این است که شیلر مانند کوک 60 سال دارد؛ که کیو در سن 56 سالگی کمی جوانتر است با توجه به سن شیلر و کاهش نقش آن در اپل، تصور می شود که از شانس بیشتری برخوردار باشد. ؛ اما همچنان از فدریگی، جازویاک و ویلیامز غافل شد.

سایر مدیران ارشد

اگر این اسامی ممکن است در بالای لیست در سال 2021 نباشد؛ اما طی 5 یا 10 سال آینده ممکن است چیزهای زیادی تغییر کند؛ بنابراین، در ادامه از چهره های جدیدتر که از شانس بیشتری برخوردار هستند، برسی قرار میدهیم.

لیزا جکسون

تصویری از لیزا جکسون

لیزا جکسون نقشی که تحت رهبری کوک بسیار مهم است و حاکی از ادامه حضور در کلیدی ترین برنامه های اپل و راه اندازی محصولات آینده آن است وی پیش از پیوستن به اپل در سال 2013، بهعنوان مدیر سازمان حفاظت محیط زیست است. از محیط زیست ایالات متحده آمریکا خدمت می‌کرد.

بهطورکلی، به نظر می رسد که جکسون با 59 سال سن و حضور کوتاه در اپل، شانس کمتری زن خاطره داشته باشد؛ اما باید به این که مشهورترین در بین رهبران اپل باشد و واضح است که اپل قصد دارد به ارتقاء تنوع در خود برسد. به‌علاوه، تجربه رهبری او می‌تواند وی را به‌عنوان نام‌دی مندسب برای کارمند معرعاملنی معرعاند معرفی کند.

جانی سروجی؛ مرد سخت افزاری اپل

تصویری از جانی سروجی

جانی سروجیمعاون ارشد فناوری اپل، مسئول پروژه بسیار مهم اپل سیلیکون است؛.

سروجی که 57 سال دارد، از سال 2008 در اپل بوده و سابقه ای وی کمی بیشتر از جکسون است؛ اما شاید از نظر حضوری در اپل، درمقابل نام های دیگر این فهرست حرفی برای گفتن کار خود را به اندازه در اپل انجام دهد. خوب انامام آبته بزیری آنرا بهتریان مدیر ایران شرکت و بخت تحوتدهداش رأ

شاید انتخاب سرجی بهعنوان سیستم اجرایی اپل کابوسی برای اینتل، ایامدی و آنویدیا باشد؛ چرا که با انتخاب آن، اپل مطمئناً به سختافزار و تراشه ها خواهد داشت.

جان ترنوس؛ جوانترین نامزد احتمالی

تصویری از جان ترونس

شاید قوی ترین شانس در بین نام های ردیف سوم، جان ترنوسمعاون ارشد مهندسی سخت افزار اپل باشد. سسی ترنس سر وسسایی اپپ، آآهه اسس که یی یک ههر اصص در کاپیپیتههای کک هه پپداززهههای اپپ سیسییکیکن بوهه اسس.

سن دقیق ترنوس مشخص نیست؛.. اما مشخصاتش در صفحه لینکدین، نشان می دهد که وی در سال 1997 از دانشگاه پنسیلوانیا فارغالتحصیل شده است با فرض یک مسیر عادی دانشگاهی، ترنوس احتمالا در اواسط یا دهه چهارم عمر خود است ترونوس نیز مانند سروجی، مرد سستافزای یآییآی و عمککک یییییی ایی بشش در ساییان آنی، یییواند شاسس آآی مییعامی اپپ سیسیار افزایش ههه.

دَن ریچیو؛ تکرار فردی مهم در اپل

دن ریچیو معاون ارشد سخت‌افزار اپل

در اوایل سال جاری میلادی، اپل اعلام کرد که دَن ریچیو.، مسئول مهندسی سختافزار پیشین اپل، در حال انتقال به یک پروژه جدید در این شرکت بر این اساس، نام و بیوگرافیچیو از صفحه‌مدورهای اپل حذف می‌شود؛ اما اعتقاد بر این است که پس از آن نقش مهمی را ایفا می‌کند.

ریچیو در سال 1998 بهعنوان نایبریس طراحی محصولات به اپل پیوست و در سال 2010 برای نظارت بر اولین آیپد به سمت معاون فنی مهندسی سختافزار آیپد ارتقا یافت. به‌نوعی جایگاه رئیس بخش ‌سخت‌افزار کوپرتینوی‌ها یعنی باب منسفیلد را تصاحب کرد.

ریچیو در سن 55 سالگی، یک نامزد بالقوه برای جانشینی کوک خواهد بود؛ اما مشخص نیست که اپل چه پروژه و سمتی را هدایت خواهد کرد این موضوع ریچیو را در فهرست نامزدهای احتمالی در مقام پایینتری قرار می دهد.

گزینه‌های خارج از شرکت؛ کارمندان سابق یا کاملاً جدید

به نظر می رسد این یک چیز خاص بعید است بااینحال، همه چیز ممکن است بود؛.. بهویژه برای یک شرکت تجاری عمومی که می تواند تحت تأثیر و فشار سرمایه گذاران برای استفاده از یک کاربر جدید قرار بگیرد هنوز هم منطقی ترین مسیر استفاده از افراد است که در این شرکت حضور فعال دارند. داشته‌اند؛ بنابراین نام‌های پیشین بسیار محتمل به نظر می‌رسند.

جاناتان آیو، آنجلا اهرانتس

جانی آیو، مدیر ارشد طراحی اپل

گفگفه یشیشیشد، اگگ اپپ برای مییعامل بعی خو ههصبال یک ششص خاجیجی باشش، یییواند ناههای آشآشا ا اندگ ر أس ایی یسیس، جانی آیوطراح سابق و افسانه های اپل حضور دارد.البته اینکه آیا آیو بازنشسته و 54 ساله، به این سمت علاقه مند است یا خیر، هنوز در هالهای از ابهام قرار دارد. عاملی می بیند این احتمال وجود دارد که در نهایت به خواسته هایشان برسند.

تصویری از آنجلا اهرانتس و تیم کوک

مورد دیگری که باید به آن توجه شود، آنجلا اهرانتس است که پیش از این معاون ارشد خرده‌فروشی در اپل بود که تجربه‌ای دارد و از 2006 تا 2014، برند پوشاک بربری را هدایت می‌کند؛ اما او نیز مانند کوک 60 سال است که از شانس وی برای تصدی این سمت می‌کاهد.

سرانجام، اپل می تواند فردی را انتخاب کند که در اپل حضور داشته باشد که بیش از حد بعید به نظر می رسد. که در حال حاضر حاضار یکیکآآ ؛اکار یکیکد؛ اما آیا ککک اسس ایی سسه ی ر بد را در ایی با ا ییان گذگذایی.

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

با سایت شرط بندی آنلاین به دنیای هیجان و پول‌درآوری وارد شوید!
مکمل گینر: راهی برای افزایش وزن و حجم عضلات
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به سایت شرط بندی آنلاین
تعمیرات پرینتر: همه‌چیزی که باید بدانید
با ما در سایت انفجار ایرانی با درگاه مستقیم آشنا شوید
خرید عمده تیشرت مردانه: راهی برای تجارت پوشاک موفق
تماس با ما