چرا با افزایش سن چاق می‌شویم؟تنها چند ساعت پس از میل صبحانه، بدنهای سالمندان و جوانان، هر کدام پاسخی کاملا متفاوت به این وعده غذایی خواهند داد. معکوس کنیم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، پیش از این بر این بود که باعث افزایش وزن در میانسالی نسبت به کاهش متابولیسم (سوخت و ساز بدن) یا طراحی خاص، چیزی است که آن را برای «میزان متابولیسم در حالت عادی» می‌نامند؛ یک مطالعه قابل توجه است که در اوت 2021 در «مجله ساینس» منتشر شد، نشان داد سلول های ما در دهه چهارم و یا پنجم زندگی (40 سال به بعد و یا 50 سال بعد) به همان میزانی است که در دهه دوم زندگی چرخش داشته اند، چرخش می کنند.

در واقع نرخ متابولیسم تا حدود 60 سال کاهش پیدا می کند و زمانی که شروع به کاهش میابد، با نرخ 0.7 درصد در سال کاهش میابد؛ بنابراین افزایش وزنی که با افزایش سن متوجه آن میشوید و تفاوت بین بدن شما در حال حاضر و زمانی است که در بیست سالگی به سر میبرد، به دلیل متابولیسم نیست.
تفاوت ها در سنین مختلف

بدن فرد 20 ساله از صبحانه از صبحانه استفاده می کند. ششاخه یشیشیشد؛ اما در ححح که ایی فززد ساهه ششا در ججیان اسس، در بدن ششا صصرت نیگیگیگید.

تحقیقات نشان می دهد افراد مسنتر به 25 تا 30 گرم نیاز دارند تا فرآیند عضله سازی مشابهی را که فرد جوانتر تنها می تواند با خوردن چند عدد تخم مرغ برایش می دهد، آنها نیز داشته باشند.

آنچه مهم است بدانند، این است که بدن انسان دائماً در حال تجزیه و تحلیل و عضله سازی است؛ اما زمانی که دراز مدت، روند تخریب عضله از روند ترمیم آن پیشی می گیرد، این مسئله در نهایت به دست آوردن بافت عضلانی می شود. بین 30 تا 40 سال، بزرگسالان شروع به دست دادن سه تا 8 درصد می کنند. از توده عدلانی خود در هر دهه می‌کنند.

هر چه ما عضله و ماهیچه کمتری داشته باشی، بیشتر به دست میآورم. می‌شود قند بیشتر را تبدیل به کند.

بایی بدایی که از زسس دادن ماهیچه با ططط ییابت، سسطان، ییایی ققیی، آآزاییر و سیسیسم اییی ضضیف مرتط اسس.

منبع: به نقل از پایگاه انجمن بازنشستگان آمریکا (AARP)

Elyse Blake

کاوشگر هیپستر پسند. گورو بیکن دوستانه. زامبی متعصب حرفه ای. نویسنده.

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین مشاور کنکوربهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialdigital currency channelGuide to buying household appliances