چین: فضایی در حال رسیدگی به ماه، باقی مانده موشک ما نیست |

[ad_1]

با این حال، از آنجایی که تمام داده‌ها می‌دهد این تکه‌های از راکت چینی قدیمی است، ممکن است چینی‌ها را بررسی کند، باور من باورجمان به مأموریت‌های ماه چین نیست. را با هم اشتباه گرفته باشد و نداند که این مکان متعلق به کدام ماموریت فضایی است.

سسگگگی ززارت خاجهجه چیچی، اگگ وییی «شششهه گذشگذشه «ططق ظظارد «چی، مححه موم اکک که متعقق هه هامویییی. چانگه 5 بود، وارد اتمسفر شد و به طور کلی سوخت و از بین رفت.

این تکه باغی در هفته های گذشته، از زمانی که منجمی به نام «بیل گری» آن را ردیابی و پیشبینی کرد که در 13 اسفند به ماه برخورد می کند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اما پس از بررسی های بیشتر مشخص شد که این تعداد از راکت ماموریت ها بیشتر شد. چانگه 5-T1 چین است و پیش‌بینی قبلی اشتباه بوده است.

بررسی های ناسا و دانشگاه آریزونا

مکزکز ططالعات اججی زز ززیی که بشیشی از آزآزایشگ اه هپیشاهه جج ناسا (JPL) اسس اداهه برسیسی ایی ججم تایییی ککد کهکه ایی ززاه ماموشیزی. چانگه 5-T1 اسس ههچچیی داشجشجشجهان داشگشگاه آآیزنا در یک برسیسی پختیطیفیههی ززاهه ها ششاسایی مکدن و آآ یی اموی چییی چی داسسند.

سازمان ردیابی های فضایی نزدیک به زمین نزدیک است. رادار انجام می‌شود، اما برای ردگیری‌های دورتر به لسکوپ‌های بزرگ نیاز دارند.

با این حال، وزارت خارجه چین در روز دوشنبه در واکنش به این واکنش دقیق به این موضوع اشاره کرد و گفت: همچنان ممکن است در تشخیص ماموریت پیش آمده باشد. چانگه 5 اشاره کرد و حرفی از چانگه 5-T1 نزد.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

آشنایی با سایت شرط بندی انفجار: راهنمای کامل برای علاقه‌مندان به بازی
سایت dancebet: شرط بندی جدید بر رقص
سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
تماس با ما