نوشته های وبلاگ

[ad_1] ژنو: سازمان جهانی بهداشت گفت، نوع بعدی کووید-19 که افزایش می‌یابد مسری‌تر از Omicron خواهد بود، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که سویه‌های آینده خفیف‌تر باشند. طبق گزارش CNBC،

[ad_1] دهلی نو: مرجع صادر کننده در Aadhara کارت Aadhara امن تری به نام کارت PVC معرفی کرده است. اساساً این همان کارت Aadhaar است که شما دارید، اما کارت

[ad_1] دهلی نو: بر اساس داده‌های وزارت بهداشت در روز چهارشنبه، پایتخت ملی 7498 مورد جدید کووید-19 و 29 مورد مرگ را در یک روز گزارش کرد زیرا نرخ مثبت

[ad_1] هوش مصنوعی -. اسس و با ورود اتومیییهای ههششن هههنوان یکی از آئییی مپیشففها، ارد محححهههیی صصصویی ششهایی. به گزارش بی سی، پیشرفت هوش مصنوعی در اینجا نمی شود.استفاده

[ad_1] دهلی نو: نخست وزیر نارندرا مودی میزبان اولین نشست سران هند و آسیای مرکزی در روز پنجشنبه (27 ژانویه 2022) خواهد بود. رؤسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و

[ad_1] ولی الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین در نامهای به ابراهیم رئیسی رئیسجمهور، با ورود زنان به ورزشگاه مخالفت کرده و طرح چنین موضوعی «موجب شگفتی بدنه انقلابی

[ad_1] سئسئسلان بگزگزاسی «« ککاس حیاتحشحش سال »فهفهسس ​​بگزیگزیگزیگان ایی دقه زک ایی زق یی ششار قابلتجهیجهی از مشکککنگگان معفیفی فیکددد. هه گزاشش ایسیسا، پپجاه و هفهفییی وهه از قکابساتحشحش

[ad_1] وزشزش سه: و بازیکزیک شال اییان ر فصفص گذشگذشه، ککک اسس هه حضحض باز ششن پپججه ززسسسایی یواهه هه یییی های ساقشقشان بازگزگدد. مهدی ترابی و علی کریمی دو

[ad_1] جماران: یک مربی کوهنوردی با بیان اینکه باید یک متولی برای امداد در زمان حوادث کوهستانی وجود داشته باشد، معتقد است که: در نجات مفقودان تهران حوادث مناطق کوهستانی

[ad_1] خبرورزشی: سال هاست با انتخابات فدراسیون فوتبال و ائتلاف تصمیم هیئت های استان ها، سرنوشت همه چیز از پیش تعیین شده و همین روسای تکراری بر مسند فدراسیون فوتبال

[ad_1] وزشزش سه: پس از ججایی ششار سس از پپسسپهیس مختفی درباز هیزان دآآآز ایی پفشش ششار سس طططح ششه اسس. بیش از دو ماه از این جمله رسول پناه

[ad_1] خبرگزاری تسنیم: استان تهران از پیشنهاد جلسه کارگروه کمیته هوای مبنی بر دوز تعطیلی تهران خبر داد و گفت: بر اساس این پیشنهاد، تمام پیشنهادات دولتی و بخش خصوصی

[ad_1] ایسنا: زمزمه‌های انتشار اوراق سلف مسکن در بورس کالا قوت گرفته و بر اساس آن چیزی که مشخص می‌شود، سازوکار این طرح به این صورت است که هر فرد

[ad_1] وزشزش سه: پیشکسپیشکست اسسققال یگیگیگی برخلی یکآچه کهکهپیشزییی یکیکیکد بازی گگ گهگه ققابل اسسققال یایایی از آآ دآآآد. استقلال در آخرین دیدار مقابل گل گهر سیرجان در ورزشگاه خانگی

[ad_1] ایسنا نوشت: رئیس جمهور روسیه بسته از قوانین جدید جنجالی را امضا کرد که قدرت های دولت برای برچسب زدن به افراد و سازمان ها به عنوان “عاملان خارجی”

تماس با ما