در واقع دوره آرایشگری درجه 1 و 2 مکمل یکدیگر هستند.   آموزشگاه آرایشگری مردانه استاندارد فنی و حرفه ای آرایشگر مردانه درجه 2 مجموعا 61 ساعت تئوری و 123 ساعت

1.5 شرط بندی کنید، تا زمانی کـه تیم شـما فقط با یک گل برد، مساوی یا شکست خورده باشد، شرط خودرا برنده خواهید شد.نقصهاي بزرگتری نیز وجوددارد، اما موارد بالا

سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
Discover the World of Real Estate Canada
تماس با ما