در واقع دوره آرایشگری درجه 1 و 2 مکمل یکدیگر هستند.   آموزشگاه آرایشگری مردانه استاندارد فنی و حرفه ای آرایشگر مردانه درجه 2 مجموعا 61 ساعت تئوری و 123 ساعت

سیستم کنترل از راه دور چند کانال: یک نگاه جذاب به فناوری پیشرفته
بازی انفجار: یک الگوی پرفروش در دنیای پیشرفته بازی‌ها
بازی انفجار: یک نگاه جذاب به این بازی پرطرفدار
دفتر کار درسی: ابزار ضروری برای موفقیت تحصیلی
کتاب کار ریاضی: تجربه جدید در یادگیری ریاضی
Discover the World of Real Estate Canada
تماس با ما